Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

OPA Ameland

Meld u aan als lid

Volg & Like ons

facebook        icon bouw klik twitter

Uitnodiging bijeenkomst Evaluatie

Via deze extra nieuwsbrief willen we de in de bijlage toegevoegde uitnodiging onder uw aandacht brengen. De gemeente Ameland heeft kenbaar gemaakt het Horecabeleidsplan en de Detailstructuurvisie te willen gaan evalueren.


Zij wil nadrukkelijk het Ondernemers Platform Ameland betrekken bij de evaluatie. Het bestuur van OPA nodigt u van harte uit voor één van de avonden om uw bijdrage te leveren aan de evaluatie.

Er is gekozen om per dorp een bijeenkomst te organiseren. In de bijlage vindt u de data, tijdstippen en locatie.

Het bestuur hoopt op een positieve inbreng van onze leden.

Namens het bestuur,
Klaas Touwen en Jan Wibier