Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

OPA Ameland

Meld u aan als lid

Volg & Like ons

facebook        icon bouw klik twitter

Langetermijnvisie bereikbaarheid Ameland

Het is en blijft een lastig verhaal om te komen tot de juiste oplossing voor de langere termijn om Ameland bereikbaar te houden. Het wordt steeds meer duidelijk dat het alsmaar veranderende wad met respect dient te worden benaderd en van invloed is op de keuzes die moeten worden gemaakt.
Onze inbreng richt zich op het waarborgen van de belangen van de Amelander ondernemers. Wij willen dat er wordt gesproken met zo veel mogelijk (Amelander) deskundigen alvorens er een definitief advies wordt uitgebracht aan de minister. In het concept rapport zijn er nog een aantal hoofdstukken niet of onvoldoende ingevuld. Op korte termijn wordt er verder gesproken, in september is er een voorlichtingsavond en aan het einde van het jaar moet het definitieve rapport klaar zijn.