Waddencampus

De afgelopen maanden zijn spannend geweest. Er is druk gewerkt aan de Waddencampus 2.0. Een extern buro heeft een conceptnotitie geschreven om te komen tot een nieuwe organisatie vorm. Het Ondernemers Platform Ameland heeft input geleverd voor deze gespreksnotitie en is gesprekspartner om mede de toekomst van de Waddencampus te bepalen. Tezamen met andere organisaties op Ameland wordt er in de loop van augustus verder gesproken over deze notities. Uiteindelijk moet dit leiden tot een businessplan aan de hand waarvan subsidie kan worden aangevraagd voor de komende jaren zodat de stabiliteit en continuïteit van de Waddencampus is gegarandeerd.

blok1

blok2

blok3

Sitemap