Overleg Horeca Vereniging Ameland

Een delegatie van het bestuur heeft onlangs gesproken met de HVA. Tijdens dit gesprek hebben we nogmaals uitgelegd wat we doen en wie we zijn. We hebben gesproken over onderwerpen waarin we elkaar kunnen ondersteunen. Het bestuur van HVA is erg enthousiast over onze plannen om te komen tot een ondernemersfonds. Zij willen hier graag in meedenken. Verder hebben we gesproken over Ameland Academy. In navolging van Texel wil HVA zich richten op het opleiden en bijscholen van nieuwe en bestaande horecamedewerkers om het personeelstekort in de horeca op Ameland op te lossen.

Aan het bestuur van de Horeca Vereniging Ameland hebben we geprobeerd duidelijk te maken dat we in gezamenlijkheid meer bereiken dan ieder voor zich. We hebben nogmaals benadrukt dat Ameland uit meer bestaat dan alleen horeca. Verder hebben we afgesproken dat we tweemaal per jaar aanschuiven bij hun bestuursvergaderingen.

blok1

blok2

blok3

Sitemap