Voorjaarsledenbijeenkomst

Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland nodigt u van harte uit voor de voorjaarsledenbijeenkomst op 20 mei 2019.

We beginnen de avond met een kort (financieel)overzicht van het afgelopen jaar.

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst wil het bestuur met u van gedachten wisselen over het opzetten van een Ondernemersfonds. Voor deze bijeenkomst hebben we de heer Klaas van der Berg uitgenodigd om alles te vertellen over de voors en tegens van een ondernemersfonds. 

Klaas van den Berg heeft de afgelopen 38 jaar ruime werkervaring opgedaan binnen het openbaar bestuur en het bedrijfsleven. Als projectleider is hij veelvuldig betrokken geweest bij het opzetten van ondernemersfondsen in diverse plaatsen in Noord Nederland.  Hij heeft veel ervaring met het ondersteunen en adviseren van besturen van ondernemersverenigingen.

Met het ondernemersfonds worden collectieve activiteiten gefinancierd met als doel eilandbrede marketing te financieren en of lokale initiatieven te ondersteunen.  Het ondernemersfonds, als samenwerkingsvorm van overheid en bedrijfsleven, kan bijdragen aan een meer efficiënt inzetten van de gelden ten behoeve van de samenleving op het eiland.

Het derde gedeelte van de avond wordt ingeruimd voor de presentatie over het Camminghaslot. De initiatiefnemers nemen ons aan de hand van een diapresentatie mee in hun plannen om op de huidige locatie van het gemeentehuis het nieuwe slot te bouwen.

Alle ondernemers van Ameland zijn van harte uitgenodigd op 20 mei om 20.00 uur. Locatie: Qurios, Oranjeweg Hollum.

blok1

blok2

blok3

Sitemap