Ontwikkeling arbeidsmarkt Waddeneilanden

Het personeel- en huisvesting tekort is een groot probleem op de Waddeneilanden. Via het IepenMienskip Funs van de provincie Friesland wordt een subsidie aangevraagd voor het starten van een onderzoek op alle waddeneilanden. Het is de bedoeling dat de overheden en de ondernemers dit onderzoek gaan betalen.

Het bureau Ruimte en Tijd heeft een voorstel geschreven voor een breed onderzoek waarbij wat ons betreft onderzoek wordt gedaan naar de omvang van het probleem en de richting voor de mogelijke oplossing van dit probleem. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

blok1

blok2

blok3

Sitemap