Ondernemersfonds

Een ondernemersfonds is een organisatie die een in gezamenlijkheid opgebrachte hoeveelheid geld beheert. Dit geld wordt bijeengebracht door alle ondernemers uit een bepaald gebied. De middelen uit dit fonds kunnen worden aangewend voor uiteenlopende doeleinden. De initiatiefnemer is vaak een ondernemers vereniging. Het beheer van het fonds wordt overgelaten aan een zelfstandige stichting. Het ondernemersfonds wordt gevuld door een opslag op de onroerende zaak belasting voor niet woningen. Het Ondernemers Platform Ameland wil graag onderzoeken of er bij haar leden behoefte is aan een ondernemersfonds en wil van haar leden graag weten hoe zij hier tegenaan kijken.

blok1

blok2

blok3

Sitemap