Overleg college

Met een delegatie van ons bestuur hebben we in februari gesproken met het college. In een ontspannen sfeer is onder anderen aan de orde geweest de Economische Visie en het vervolg hierop, Gebiedsagenda Wadden 2050, bereikbaarheid van Ameland op langere termijn, personeelstekort en huisvesting, vakonderwijs op Ameland, ondernemersfonds en dienstverlening. Het is ons duidelijk geworden dat het college graag met ons in gesprek wil blijven. We zijn van harte uitgenodigd om zowel op bestuurlijk nivo als op ambtelijk nivo onze bijdrage te leveren aan de invulling van vele, actuele, onderwerpen. Wij zien uit naar het volgende gesprek met het college.

blok1

blok2

blok3

Sitemap