Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)519 555 100 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Gebiedsagenda Wadden 2050

In de Gebiedsagenda Wadden 2050 is de Nederlandse Waddenkust een internationaal gewaardeerd gebied, ecologisch, economisch en cultureel. Er wordt gezocht naar een balans tussen dynamiek en rust. De Gebiedsagenda bestrijkt de volledige waddenkust tot ongeveer 10 kilometer landinwaarts en alle waddeneilanden.

Tijdens de discussies dringt het Ondernemers Platform Ameland er op aan dat ons eiland ook na 2030 de huidige stroom toeristen kan blijven ontvangen. Tijdens de vele discussies is het ons duidelijk geworden dat Rijkswaterstaat niet onvoorwaardelijk doorgaat met baggeren.

Onze inbreng, tezamen met de kusthavens, is erop gericht dat de vaargeul op diepte en breedte wordt gehouden totdat de nieuwe vervoersconcepten betrouwbaar zijn en dat minimaal de zelfde hoeveelheid mensen naar Ameland kunnen worden vervoerd als nu.