Ondernemers inspiratie avond

Tezamen met de waddencampus en Amelands Produkt wil OPA begin 2019 een avond organiseren waarbij inspiratie, kansen en circulaire economie centraal staan. Deze avond willen we vullen met een mix van enkele interessante sprekers en een presentatie van onderzoeksresultaten van de Waddencampus. De datum voor deze avond wordt in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt.

blok1

blok2

blok3

Sitemap