Gebiedsagenda Wadden 2050

Onlangs werd het bestuur erop geattendeerd dat een select gezelschap al een aantal malen bij elkaar is geweest om te spreken over een gebiedsagenda wadden 2050. Na bestudering van de website en gesprekken met derden bleek dat geen enkele Amelander ondernemer of Amelander politici zijn vertegenwoordigd in dit platform terwijl er wel degelijk gesproken wordt over de toekomst en bereikbaarheid van Ameland. Via onze contacten op de andere waddeneilanden hebben we de ondernemers aldaar gevraagd of wij ook namens hen mogen proberen om toch bij deze club aan tafel te komen om het geluid van de gezamenlijke eilander ondernemers te laten horen.

blok1

blok2

blok3

Sitemap