Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Vaargeul problematiek

Tijdens het gesprek met het college hebben we langdurig gesproken over de vaargeulproblematiek en de gevolgen voor de eilander economie. Het college wil graag een breed gedragen korte termijn oplossing. Deze korte termijn oplossing wil zij voorleggen aan Den Haag en proberen af te dwingen dat iedereen zich hier aan houdt. Verderop in de tijd wil het college gaan nadenken over een langere termijn oplossing. Het bestuur is van mening dat wij gezamenlijk met het college ons hard moeten maken voor de korte termijn oplossing om de economische schade voor het eiland zoveel mogelijk te beperken.