Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Overleg Gemeente Ameland


Onlangs heeft het bestuur van OPA gesproken met het college. De aanleiding voor dit gesprek was de vaargeul problematiek. Tijdens dit gesprek bleek al snel een wederzijds vertrouwen en een behoefte om vaker met elkaar te spreken over uiteenlopende actuele onderwerpen. We hebben afgesproken elkaar twee maal per jaar te ontmoeten waarbij aan de hand van een agenda de onderwerpen worden benoemd.