Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)519 555 100 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Personeelshuisvesting

Onlangs heeft de presentatie plaatsgevonden van het rapport personeel en huisvesting. Dit onderzoek is op alle Friese waddeneilanden gehouden door het bureau Ruimte en Vrije Tijd. Uit de evaluatie blijkt klip en klaar dat er nog steeds een groot tekort is aan personeelshuisvesting. De boodschap die werd afgegeven is, onderzoek de mogelijkheid om Groepsaccommodaties tijdelijk te bestemmen voor personeel. De aanwezigen vinden het een slechte zaak dat steeds meer woningen in dorpen worden opgekocht door ondernemers.