Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Inspiratieavond Circulair ondernemen

Dus wat het bijvoorbeeld betekend om afvalstromen te beheersen en in te zetten op zoveel mogelijk hergebruik van producten.
We willen ondernemers tonen wat de mogelijkheden zijn voor onderzoeken door studenten van onderwijsinstellingen. Aan de hand van voorbeelden wordt nader uitgelegd wat studenten voor hun kunnen betekenen.

Via onze nieuwsbrief willen we nogmaals wijzen op de werkzaamheden van Ynbusiness. Deze bedrijfsadviseurs functioneren als klankbord en adviesorgaan voor het Friese bedrijfsleven. De ondernemers kunnen bij hen terecht met allerlei soorten vragen. Adviesaanvragen kunnen worden beloond met een voucher https://www.snn.nl/alle-subsidies/voucherregeling-mkb-fryslan-2018 waardoor een groot deel van de kosten wordt betaald door de Provincie Fryslân.

Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor de inspiratieavond.