Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)519 555 100 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Gebiedsagenda Wadden

In de Gebiedsagenda Wadden 2050 is de Nederlandse Waddenkust een internationaal gewaardeerd gebied, ecologisch, economisch en cultureel. Er wordt gezocht naar een balans tussen dynamiek en rust. De Gebiedsagenda bestrijkt de volledige waddenkust tot ongeveer 10 kilometer landinwaarts en alle waddeneilanden.

Aan het tot stand komen van dit document liggen diverse onderzoeken ten grondslag. Er is uitvoerig gekeken naar natuur, landschap en cultureel erfgoed, omgaan met klimaatverandering, energietransitie, leefbaar waddengebied, duurzaam bereikbaar, duurzame economie en vele overige thema’s. Dit alles heeft geleid tot een basisdocument Gebiedsagenda Wadden 2050.

Graag willen wij onze leden en overige geïnteresseerden uitnodigen om opmerkingen en commentaar te leveren op dit document. Uw opmerkingen ontvangen wij graag voor 7 januari 2019. Het concept basis document vindt u door op deze link te klikken.