Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

We gaan ervoor

De tijd staat niet stil. De afgelopen weken is er weer veel gebeurd. Via deze nieuwsbrief willen we onze leden bijpraten over wat er zoal is gebeurd en wat wij als bestuur hebben gedaan. We hebben veelvuldig de publiciteit gezocht. Dit heeft ertoe geleid dat zowel bestuursleden als leden via de pers hun ongenoegen hebben kunnen uitspreken over de eenzijdig door Wagenborg opgelegde versoberde dienstregeling. Op vrijdag 7 juli heeft onze voorzitter en onze burgemeester een overleg bijgewoond op het ministerie waarbij zij beiden nogmaals hebben benadrukt dat de huidige dienstregeling het toerisme schaadt. Gasten blijven weg of annuleren en voor het najaar zijn de gevolgen nu al enorm. De staatssecretaris leeft enorm mee met onze problemen maar wil toch het Marin onderzoek afwachten alvorens een definitief besluit te nemen over het aantal afvaarten. Zij heeft ook aan Rijkswaterstaat aanvullend onderzoek gevraagd.

Afgelopen week is duidelijk geworden dat vanaf 1 augustus voor een periode van een maand een nieuwe dienstregeling wordt ingevoerd. De vijfkwartiers dienstregeling houdt in dat er per dag zes afvaarten worden gerealiseerd en dat de tweede boot 2 tot 3 keer per dag kan worden ingezet als extra boot. Een duidelijke achteruitgang ten opzichte van het aantal afvaarten zoals voorheen. De gemeente Ameland heeft via een persbericht duidelijk afstand genomen van de voorgestelde nieuwe dienstregeling. Wij sluiten ons aan bij het persbericht van de gemeente. 

Het kamerlid Caroline van der Plas heeft haar belofte ingelost. Zij is afgelopen week een aantal dagen op Ameland geweest. Wij hebben haar nogmaals onze zorgen kenbaar gemaakt. Uiteraard hebben we haar ook bedankt voor de gestelde Kamervragen. 

Wij blijven vechten voor een optimale dienstregeling maar realiseren ons ook dat we met handen en voeten zijn gebonden. In de concessie is zowel voor de gemeente Ameland als voor de ondernemers geen ruimte gelaten om enig inbreng te hebben. Er is een motie van BBB en VVD aangenomen dat de gemeente en de eilanders/ondernemers in de concessie zitting moeten hebben.

Persbericht Wagenborg

Persbericht Gemeente Ameland