Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Gesprek ministerie levert aantal concrete afspraken op

Op vrijdag 7 juli 2023 vond op het ministerie in Den Haag een gesprek plaats tussen alle betrokken partijen rondom de problemen met de veerverbinding van en naar Ameland. Het doel hiervan was om de huidige situatie rondom de versoberde dienstregeling te bespreken en samen te bekijken wat er op korte en lange termijn gedaan dient te worden.

Staatssecretaris Heijnen, minister Harbers, Commissaris van de Koning Brok, burgemeester Stoel van Ameland, burgemeester Van Gent van Schiermonnikoog, Wagenborg Passagiersdiensten, Rijkswaterstaat, reizigersvereniging Rover, Consumentenplatform Waddenveren Oost en Ondernemersplatform Ameland waren bij het overleg aanwezig.

MARIN onderzoekt bij welke locaties en waterstanden het mogelijk is elkaar veilig te passeren. De verwachting is dat het conceptrapport hiervan op 28 juli uitkomt. Wagenborg en Rijkswaterstaat verzoeken het MARIN om zo spoedig mogelijk deel-onderzoeksvragen op te leveren. Aan de hand van deze resultaten kunnen eventuele versoepelingen van de maatregelen al eerder dan binnen zes weken plaatsvinden, als dat veilig kan.

Wagenborg en de gemeente Ameland maken een voorstel om de huidige urgentieregeling uit te breiden. Dit betekent dat eilanders bij urgente situaties op iedere afvaart van en naar het eiland kunnen reizen, als dat nodig is met eigen auto.

Wagenborg gaat de voor- en nadelen van een vijf-kwartiersdienstregeling in kaart brengen en bespreekt de resultaten met de betrokken partijen. Daarnaast streven zij ernaar om eind juli een voorstel te doen voor een dienstregeling die vanaf 8 augustus gaat gelden.

Zoals Rijkswaterstaat tijdens de bewonersavond op 4 juli al aangaf, onderzoeken zij of een kortere doorsteek tussen Holwert en Ameland mogelijk is. Dit is een kansrijke optie en gaat naar verwachting 8 weken duren.