Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Gesprek Veerdienst Ameland minister en staatssecretaris op 7-7-2023

Op vrijdag 7 juli heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen rondom de problemen bij de veerverbinding van en naar Ameland. Hierbij waren staatssecretaris Heijnen, minister Harbers, Commissaris van de Koning Brok, burgemeester Stoel van Ameland, burgemeester Van Gent van Schiermonnikoog, Wagenborg Passagiersdiensten, Rijkswaterstaat, reizigersvereniging Rover, Consumentenplatform Waddenveren Oost en Ondernemersplatform Ameland aanwezig. 
 
• Alle partijen willen dat passagiers op een veilige en betrouwbare manier met de veerdienst kunnen oversteken. 
 
• Het vervolgonderzoek van MARIN loopt. De resultaten hiervan zouden inzicht moeten geven over bij welke locaties en waterstanden het mogelijk is elkaar veilig te passeren. 
De verwachting is dat het conceptrapport hiervan op 28 juli uitkomt. 
 
• Uit het overleg vandaag is een aantal acties gekomen:
 
o Wagenborg en Rijkswaterstaat vragen het MARIN om zo spoedig mogelijk deel-onderzoeksvragen op te leveren. Aan de hand van deze resultaten of als anderszins mogelijk kunnen eventuele versoepeling van de maatregelen al eerder dan binnen zes weken plaatsvinden. Veiligheid staat hierbij voorop. 
o Wagenborg maakt een voorstel om de huidige urgentieregeling uit te breiden samen met de Gemeente Ameland, zodat Eilanders die vanwege urgente gevallen van of naar het eiland willen reizen mee kunnen op iedere afvaart van de veerdienst, als dat nodig is met eigen auto. 
o Wagenborg gaat de voor- en nadelen van een vijf-kwartiersdienstregeling in kaart brengen en bespreekt de resultaten aan de betrokken partijen.  
• Rijkswaterstaat onderzoekt of een kortere doorsteek tussen Holwert en Ameland mogelijk is. Dit is kansrijk. Dit gaat naar verwachting 8 weken duren. 
• Wagenborg streeft ernaar om eind juli een voorstel te doen voor een dienstregeling die vanaf 8 augustus gaat gelden.