OPA is continu in beweging en wil onderzoeken wat er bij de ondernemers leeft. De doelstelling van het Ondernemers Platform Ameland (OPA) is het behartigen van de belangen van alle ondernemers op Ameland en van hen die bedrijfsmatig op Ameland activiteiten uitoefenen.

blok1

blok2

blok3

blok4