Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Op 30 april organiseren wij onze voorjaars ledenbijeenkomst. Onze ledenbijeenkomst vindt plaats in eetcafé de Boerderij te Ballum en begint om 19.30 uur

Wij hebben de heer Henk van Ee uitgenodigd om als cybercrimespecialist ons meer te vertellen over cybercriminaliteit en hacken. Ongetwijfeld is het jullie weleens overkomen, op echt gelijkende mailtjes van allerlei overheidsinstanties, banken, verzekeringsmaatschappen of andere instellingen. Uitkijken is een eerste vereiste. Er op klikken betekent een hoop ellende. Hoe kun je dit herkennen en hoe kan ik mezelf nog beter beveiligen tegen al deze ellende.

De heer van Ee is onder andere pro deo werkzaam bij de DIVD Academy, politievrijwilliger bij de eenheid Oost Nederland, voorzitter van de Stichting Cyberbrein, begeleider bij Hackright (bureau Halt voor cyberdelicten) en zzp’r. Hacken is kinderspel en wat gebeurt er eigenlijk allemaal in de onlinewereld van jong cyberbreinen. Hoe makkelijk worden jonge cyberbreinen geronseld? Om te begrijpen hoe een hacker werkt en denkt gaan we samen een site hacken. Daarnaast zal de heer van Ee ook vertellen over de phishingmailtjes, camera’s, printers, websites en nog veel meer.

Wethouder Faber hebben we opnieuw bereid gevonden prangende vragen van onze leden te beantwoorden. Burgemeester Stoel is aanwezig om dieper in te gaan op vragen rondom handhaving en BOA’s.

De heer Jeroen Wooning wil graag iets meer vertellen over 200 jaar KNRM en de acties rondom dit jubileum.

De agenda en de jaarrekening van 2023 staan op onze website. Klik op voorgaande linkjes.

Minister Harbers heeft middels een brief aan de tweede kamer kenbaar gemaakt welke oplossing er moet komen voor de langere termijn om Ameland bereikbaar te houden. Graag maken wij jullie deelgenoot van deze brief.

Klik op deze link

Op 30 mei 2023 hebben wij in samenwerking met de Bakenmeesters de cursus strategische bedrijfsontwikkeling georganiseerd. Veel leden hebben hieraan deelgenomen. Met Karin en Erik hebben we afgesproken dat we hier een vervolg aan zouden geven. Zij komen met het voorstel om dieper op de materie in te gaan met als titel: Haal meer uit je bedrijf. Graag bieden wij jullie deze cursus aan. Door te klikken op deze link wordt de inhoud van de cursus zichtbaar.

Graag horen wij via de mail of en wie interesse heeft in deze cursus. Wij gaan dan overleggen welke data we hiervoor reserveren. Van de deelnemers zal een eigen bijdrage worden gevraagd. Er is ook een minimum aantal deelnemers nodig om de cursus doorgang te laten vinden.

Bekijk hier de inhoud van de cursus

Graag brengen we bijgevoegde PDF onder uw aandacht. Het bestuur van OPA beschouwt dit nadrukkelijk als een compliment die we graag met onze leden delen.

Dag van de ondernemer

Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland nodigt u van harte uit voor onze ledenbijeenkomst op dinsdag 7 november 2023. We beginnen om 19.30 uur en de bijeenkomst is in hotel restaurant de Klok in Buren.

Naast de gebruikelijke verenigingszaken zoals begroting 2023 willen we u bijpraten over de stand van zaken aangaande concessie 2029 en onze inbreng hierin. Dit alles naar aanleiding van onze voorjaarsledenbijeenkomst. We willen ook graag met u in discussie over de afgelopen turbulente zomerperiode. Verder hebben we drie interessante sprekers uitgenodigd.

Wethouder Theo Faber praat ons bij over allerlei ontwikkelingen op Ameland die voor ons als ondernemers uiterst interessant zijn. Ongetwijfeld gaat Theo in op de actualiteit en wil hij een toelichting te geven op het horecabeleidsplan, detailhandelsstructuurvisie, Amelander vervoersvisie en de personeelshuisvestingsproblematiek. Er blijft voldoende tijd over om vragen te stellen aan wethouder Faber.

Verder hebben we uitgenodigd het Consumenten Platform Waddenveren. Dit platform vertegenwoordigt de inwoners en ondernemers in het overleg met het ministerie en Wagenborg over belangrijke zaken aangaande onze veerverbinding. Het platform wil kort uitleggen wie zij zijn en wat zij doen.

Als laatste spreker hebben we de Eigen Veerdienst Ameland gevraagd ons bij te praten over hun initiatieven.

De agenda en de begroting van 2024 staan op onze website. Klik op voorgaande linkjes.

We willen de bijeenkomst uiterlijk om 21.45 uur beëindigen zodat er voldoende tijd overblijft om nog even gezellig met elkaar na te praten.

Op 9 november komt een team van Vitale Logies eenmalig naar Ameland voor een sessie voor logiesaccommodatie-ondernemers. Daarin bespreken ze ontwikkelingen van de sector en wat Vitale Logies kan betekenen voor de Amelander ondernemers met een logiesaccommodatie. Uiteraard is er ook de gelegenheid om hier over in gesprek te gaan.

Vitale Logies is een samenwerkingsproject tussen de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) en Innovatiepact Fryslân (IPF). Zij hebben een team van experts (RET) die ondernemers met logiesaccommodaties kunnen helpen bij het maken van plannen voor de toekomst. Omdat het project nog tot halverwege 2024 loopt, is het een unieke mogelijkheid die we van harte aanbevelen!

Meer informatie over tijd, plaats en aanmelding is te vinden in de uitnodiging. Klik hiervoor op deze link.