Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Uitnodiging ledenbijeenkomst 8 juni 2023

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de ledenbijeenkomst op donderdag 8 juni a.s. in Ons Hol in Hollum. Aanvang 19.30 uur.

Deze bijeenkomst staat volledig in het teken van de concessie verlening Waddenveren. Als bestuur hebben wij het initiatief genomen om te realiseren dat wij inbreng willen hebben op de inhoud van de concessie. Samen met de andere Waddeneilanden hebben we een puntenlijst gemaakt.  Deze punten zijn onderverdeeld in hoofdgroepen. Graag willen wij met onze leden in discussie over deze puntenlijst. Wellicht heeft u punten die nog moeten worden toegevoegd aan deze lijst. Wij realiseren ons terdege dat we weinig invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van de concessie. Toch willen we met de andere Waddeneilanden proberen hierin verandering te brengen.

Op deze avond willen we ook tijd inruimen voor de door Wagenborg Passagiersdiensten voorgestelde aanpassingen aan de dienstregeling. Deze aanpassingen zullen verregaande consequenties hebben voor het toerisme op ons eiland en voor eilanders die met de auto een bezoek willen brengen aan de wal.

Gezien het onderwerp hopen wij op een grote opkomst.

Agenda ledenbijeenkomst 8 juni 2023

Puntenlijst concessieverlening Waddenveren