Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Uitnodiging ledenbijeenkomst

Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland nodigt u van harte uit voor de ledenbijeenkomst op dinsdag 7 februari. Locatie: Ons Hol in Hollum. We beginnen om 19.30 uur.
Voor onze ledenbijeenkomst hebben wij de heer Ger van Langen, directeur Wagenborg Passagiersdiensten B.V. en de heer Theo Faber, wethouder gemeente Ameland uitgenodigd.

De heer van Langen wil ons graag deelgenoot maken van alle ontwikkelingen binnen de rederij. Hij praat ons bij over de problemen met de vaargeul en wat dit betekent voor de betrouwbaarheid van de dienstregeling en voor de continuïteit van de sneldienst. Onderwijl is Wagenborg begonnen na te denken met welk type schip zij na het vernieuwen van de concessie willen gaan varen. Van Langen gaat hier uitgebreid op in evenals op de vervoersvisie van de gemeente Ameland.


De heer Faber praat ons bij over Ameland en haar economie. Hij gaat graag uitgebreid in op de onlangs door de raad aangenomen toeristische visie.
Beide heren gaan graag met onze leden in discussie.

Als bijlage hebben we de agenda, de begroting en de jaarrekening toegevoegd.