Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Toeristische visie

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de totstandkoming van toeristische visie. Buro Ginder heeft tientallen gesprekken gevoerd met ondernemers en bewoners van Ameland. Het lijvige verslag biedt nadrukkelijk kansen en geeft handvaten hoe dit aan te pakken. Duidelijk is wel dat nieuwe beleidsplannen zoals het horecabeleidsplan/detailhandelsstructuurvisie opnieuw tegen het licht worden gehouden. Dit geldt ook voor het nieuwe evenementenbeleid en de vervoersvisie. In deze visie wordt nadrukkelijk gesproken over kansen waarbij er een evenwicht moet ontstaan tussen het beleven van drukte door de inwoners van Ameland en de grote stroom toeristen die soms als overlast gevend wordt ervaren. Wij bevelen het lezen van het rapport van harte bij u aan. Heeft u vragen of opmerkingen laat het ons weten. Wellicht is het zinvol om op onderdelen een zienswijze in te dienen.

Klik hier voor het downloaden van het rapport