Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Eilander ondernemersverenigingen


Wij zijn door TOV (Terschellinger Ondernemers Vereniging) uitgenodigd om aan een gezamenlijke dag van alle besturen van de ondernemersverenigingen Waddeneilanden deel te nemen. Doel was voldoende Kamerleden, Statenleden en andere politici naar het eiland te krijgen om over een status aparte voor de Waddeneilanden te spreken. Met alle regelmaat blijkt dat niet alle landelijke wetten en regels op een Waddeneiland om te zetten zijn naar plezierig ondernemen, recreëren en leven. Vaak zijn er behoorlijke hobbels om dit te realiseren. De discussie heeft nogal wat teweeg gebracht: voorpagina van de Leeuwarder Courant gehaald en ook het Fries Dagblad heeft hier uitgebreid over bericht.

De dag begon met een rondrit over het eiland en een bezoek aan een melkveehouder. De boeren legden hun problematiek van het eiland uit aan de politici met vooral het verhaal dat wij omsloten zijn door Natura 2000 gebieden. Dit levert de nodige problemen op. Uiteraard geldt dit ook voor biologische boeren. Uitbreiden van het bedrijf is vrijwel onmogelijk. Op Terschelling doen 12 boeren wat vroeger 240 boeren deden met ongeveer dezelfde veestapel. Ganzenproblematiek kwam aan de orde omdat het vee pas in juni naar buiten kan.

Verder ging de reis naar een van de grootste campinghouders met bungalows en chalets. Deze ondernemer heeft zich toegelegd op duurzaamheid en wil het liefste zelfvoorzienend zijn op zijn camping. Ook hier werden de problemen duidelijk. Met een bepaalde oppervlakte aan woonruimte per chalet en je wilt graag het chalet isoleren dan mag de buitenafmeting niet worden veranderd.

Deze ondernemer werkt ook met groen licht en wil zijn gasten inspireren om bewust met elektriciteit om te gaan. Hier mochten wij van een heerlijke lunch met eilander producten genieten en was er tijd voor uitwisseling van gedachten. Texel is bv bezig om de waddenacademie verder uit te breiden met andere beroepsgroepen. Daar kwam bij mij ook direct weer de vraag op: Hoe ver zijn wij op Ameland met bv. Groenvoorziening, technische beroepen of de zorg? Zeker iets om als ondernemers verdere stappen in te zetten.

De reis ging verder richting een ondernemer die hout verwerkt en dit zo duurzaam mogelijk doet. Klein begonnen maar ondertussen een groot bedrijf. Hetzelfde zagen wij bij de kaasfabriek die nu voor Campina Melkunie de kaas maakt met de melk van het eiland. Nog niet alle melk gaat naar deze kaasfabriek maar het doel is dat dit in te toekomst wel gaat gebeuren. Ook de jut-fabriek was indrukwekkend hoe vrijwilligers van plastic weer iets maken wat je kan verkopen of hergebruiken.

Na afloop van het dagprogramma was er om 18 uur een gezamenlijk diner waar weer veel informatie uitgewisseld werd. Voor de avond stond er een debat op het programma met als panel verschillende Kamer- en Statenleden en dat alles onder leiding van Jort Kelder. Daar is eigenlijk al succes verzekerd gezien hij wel een hele zaal makkelijk kan bespelen. De zal was vol met rond 140 deelnemers en politici en er waren 5 verschillende stellingen waar het voornamelijk over huisvesting ging, mono cultuur aan werkgelegenheid, duurzaamheid en de stroomvoorziening van de "Lianders" van deze wereld om voldoende capaciteit naar de eilanden te transporteren of toch over te gaan op kleine windmolens op de eilanden zodat de stroom direct in het eilandnet teruggebracht kan worden. Leefbaarheid op de eilanden en waar is de grens van het toerisme of hoe hier mee om te gaan.

Een van de conclusies was wel dat de "waddentoets" bij alle wetten en regelgeving veel beter gedaan moet worden in Den Haag. En natuurlijk was bij iedereen de hoop dat de Regiodeal nu wel voor de Waddeneilanden toegekend wordt zodat grote projecten die op stapel staan bij alle eilanden ook doorgang kunnen vinden.
Kort samengevat: erg leerzaam, interessant en vooral veel overeenkomsten op alle eilanden. De samenwerking en vooral uitwisseling van oplossingen kan nog veel beter. Zeker voor herhaling vatbaar en waarom niet ook vanuit Ameland georganiseerd?

Gunda