Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)6 22485795 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Uitnodiging ledenbijeenkomst OPA

Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland nodigt u van harte uit voor onze ledenbijeenkomst op donderdag 21 april a.s. We beginnen om 19.30 uur en de bijeenkomst is in hotel restaurant de Klok in Buren.

Naast de gebruikelijke verenigingszaken zoals bestuursverkiezing, jaarrekening 2021 en begroting 2022 hebben we verder twee interessante sprekers uitgenodigd.
Wethouder Theo Faber praat ons bij over allerlei ontwikkelingen op Ameland die voor ons als ondernemers uiterst interessant zijn. Ongetwijfeld gaat Theo in op de actualiteit en wil hij een toelichting geven op het horecabeleidsplan, detailhandelsstructuurvisie, Amelander vervoersvisie en de personeelshuisvestingsproblematiek. Er blijft voldoende tijd over om vragen te stellen aan wethouder Faber.

Na de pauze willen we iets dieper ingaan op het voornemen van de gemeente om te komen tot een nieuw toeristisch beleidsplan. Helaas kan het onderzoeksbureau niet naar Ameland komen. Toeristisch beleidsambtenaar en Waddenwerelderfgoed deskundige Sjon de Haan wil graag met de aanwezigen in gesprek. Hij wil ons uitdagen om aan de hand van stellingen na te denken over de toeristische toekomst van Ameland. Uiteraard mogen de aanwezigen ook zelf stellingen naar voren brengen. 

De agenda, jaarrekening 2021 en de begroting van 2022 staan op onze website.

We willen onze bijeenkomst uiterlijk om 21.45 uur beëindigen zodat er voldoende tijd overblijft om nog even gezellig met elkaar na te praten.