• U bevindt zich hier:

Overleg Gemeente Ameland


Onlangs heeft het bestuur van OPA gesproken met het college. De aanleiding voor dit gesprek was de vaargeul problematiek. Tijdens dit gesprek bleek al snel een wederzijds vertrouwen en een behoefte om vaker met elkaar te spreken over uiteenlopende actuele onderwerpen. We hebben afgesproken elkaar twee maal per jaar te ontmoeten waarbij aan de hand van een agenda de onderwerpen worden benoemd.

Individuele dienstverlening

Ondernemers lopen af en toe met hun hoofd tegen de ‘gemeentelijke’ muur. Het Ondernemers Platform Ameland is geen actie groep maar wil de belangen behartigen van haar leden. Zij kiest er bewust voor om individuele leden te begeleiden bij het vinden van oplossingen. Met de kennis van en de ingangen bij de gemeente wil zij leden in contact brengen met de juiste gesprekspartners zodat teleurstellingen kunnen worden voorkomen. Op de site is hiervoor een digitale helpdesk ingericht. Via de helpdesk wordt de vraag beantwoord. Op deze wijze hopen wij een extra service aan onze leden te kunnen bieden.

blok1

blok2

blok3

Sitemap