• U bevindt zich hier:

Vervoersvisie

De gemeente Ameland werkt aan een nieuwe vervoersvisie. De eerste bijeenkomst in het Natuurcentrum is geweest. Er is over veel dingen gesproken. Zodra er meer is te melden houden wij u via de nieuwsbrief op de hoogte.

Oplossingen vaargeul voor de langere termijn

Al langere tijd leeft bij OPA de behoefte om tezamen met Holwerd aan Zee te brainstormen over wensen, mogelijkheden, uitdagingen en oplossingen zodat Ameland ook in de toekomst bereikbaar blijft. Tijdens dit eerste gesprek werd nadrukkelijk meegenomen de entree naar Ameland, het parkeren van de auto’s in Holwerd en de wijze van vervoer naar het eiland. Tijdens het brainstormen kwam al snel naar voren dat je niet bang moet zijn om nieuwe paden in te slaan of heilige huisjes omver te werpen. De belangrijkste conclusie van dit eerste gesprek is dat je moet bepalen waar je voor wilt gaan en dit ook nadrukkelijk moet uitdragen.

Uitnodiging informatieavond

Het bestuur ondersteunt de uitnodiging voor 11 september van de Gemeente Ameland en Rijkswaterstaat voor de informatieavond van harte en roept de ondernemers op om aanwezig te zijn in de BWS. Tijdens deze informatieavond geven de Gemeente Ameland en Rijkswaterstaat een toelichting op hoe zij op de korte termijn een betrouwbare veerverbinding naar Ameland willen garanderen.

Vaargeul problematiek

Tijdens het gesprek met het college hebben we langdurig gesproken over de vaargeulproblematiek en de gevolgen voor de eilander economie. Het college wil graag een breed gedragen korte termijn oplossing. Deze korte termijn oplossing wil zij voorleggen aan Den Haag en proberen af te dwingen dat iedereen zich hier aan houdt. Verderop in de tijd wil het college gaan nadenken over een langere termijn oplossing. Het bestuur is van mening dat wij gezamenlijk met het college ons hard moeten maken voor de korte termijn oplossing om de economische schade voor het eiland zoveel mogelijk te beperken.

Overleg Gemeente Ameland


Onlangs heeft het bestuur van OPA gesproken met het college. De aanleiding voor dit gesprek was de vaargeul problematiek. Tijdens dit gesprek bleek al snel een wederzijds vertrouwen en een behoefte om vaker met elkaar te spreken over uiteenlopende actuele onderwerpen. We hebben afgesproken elkaar twee maal per jaar te ontmoeten waarbij aan de hand van een agenda de onderwerpen worden benoemd.

Individuele dienstverlening

Ondernemers lopen af en toe met hun hoofd tegen de ‘gemeentelijke’ muur. Het Ondernemers Platform Ameland is geen actie groep maar wil de belangen behartigen van haar leden. Zij kiest er bewust voor om individuele leden te begeleiden bij het vinden van oplossingen. Met de kennis van en de ingangen bij de gemeente wil zij leden in contact brengen met de juiste gesprekspartners zodat teleurstellingen kunnen worden voorkomen. Op de site is hiervoor een digitale helpdesk ingericht. Via de helpdesk wordt de vraag beantwoord. Op deze wijze hopen wij een extra service aan onze leden te kunnen bieden.

blok1

blok2

blok3

Sitemap