• U bevindt zich hier:

MKB overleg waddeneilanden

Onlangs heeft er opnieuw een overleg plaatsgevonden met de besturen van de eilander ondernemersverenigingen. Alle eilanden waren vertegenwoordigd. Uit dit overleg blijkt glashelder dat veel onderwerpen op alle eilanden spelen zoals personeelstekort, huisvesting personeel, woningproblematiek permanente bewoning, inspraak concessie veerdienst en onderwijs. Het volgende overleg is gepland voor november.

Gespreksverslag MKB Wadden

Inspiratieavond Circulair Ondernemen

Donderdagavond 28 februari organiseert het Ondernemersplatform Ameland in samenwerking met de Waddencampus en het Amelands Produkt een inspiratieavond met als thema ‘circulair ondernemen’. Verschillende sprekers zullen tijdens deze avond een inzicht geven in de kansen die circulair ondernemen biedt voor Amelander ondernemers.

Noteer 28 februari alvast in uw agenda. Klik voor de uitnodiging op deze link.

 

De voordelen van het lidmaatschap op een rij

In de loop van februari gaan we opnieuw de ondernemers benaderen die nog geen lid van OPA zijn. Via een persoonlijke brief zetten we nogmaals de voordelen van het lidmaatschap op een rij. Deze opsomming gaan we ook op onze website publiceren.

Geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst

Op 7 januari waren wij te gast in Nescafé. Ongeveer 40 leden hebben onze nieuwjaarsreceptie bezocht. Gezellig, sfeervol en eigenlijk te kort waren de opmerkingen die wij hoorden. In samenspraak met het college is er nu al besloten om in 2020 een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie te organiseren. Het bestuur van OPA beschouwt dit als compliment voor haar werkzaamheden en hoopt oprecht t.z.t. vele leden en niet leden te mogen begroeten.

Gebiedsagenda Wadden 2050

In de Gebiedsagenda Wadden 2050 is de Nederlandse Waddenkust een internationaal gewaardeerd gebied, ecologisch, economisch en cultureel. Er wordt gezocht naar een balans tussen dynamiek en rust. De Gebiedsagenda bestrijkt de volledige waddenkust tot ongeveer 10 kilometer landinwaarts en alle waddeneilanden.

Tijdens de discussies dringt het Ondernemers Platform Ameland er op aan dat ons eiland ook na 2030 de huidige stroom toeristen kan blijven ontvangen. Tijdens de vele discussies is het ons duidelijk geworden dat Rijkswaterstaat niet onvoorwaardelijk doorgaat met baggeren.

Onze inbreng, tezamen met de kusthavens, is erop gericht dat de vaargeul op diepte en breedte wordt gehouden totdat de nieuwe vervoersconcepten betrouwbaar zijn en dat minimaal de zelfde hoeveelheid mensen naar Ameland kunnen worden vervoerd als nu.

Adviesgroep Langetermijnvisie Verbinding Ameland

We houden de vinger aan de pols. Via onze voorzitter Jan Wibier blijven wij de belangen vertegenwoordigen van onze leden. Een goede veerverbinding naar Ameland is essentieel om ook in de toekomst het eiland bereikbaar te houden. Als geen ander realiseren wij ons dat het beschermen van de natuur behoort bij goed ondernemerschap. Wij weten ook dat natuur en vervoer uitsluitend gecombineerd kunnen worden met vernieuwende vervoersconcepten. Wij blijven een bijdrage leveren aan deze discussies.

Overleg college

Op dinsdag 19 februari a.s. vindt het overleg plaats met het college en een afvaardiging van het bestuur. Voor deze bijeenkomst hebben we in samenspraak met het college een agenda opgesteld. Zijn er nog onderwerpen die we tijdens deze bijeenkomst ter tafel moeten brengen laat het ons via de mail weten.

Uitnodiging studiereis

Datum: 14, 15 en 16 mei 2019
Al diverse malen zijn Amelander toeristische ondernemers, gemeente, natuurorganisaties en VVV samen op studiereis geweest. Er is o.a. een bezoek gebracht aan Usedom, Zeeuwse- en Vlaamse kust, Duitse Waddenkust, Norderney, Sauerland, Rømø en Fanø, Texel, Valkenburg en Sylt.

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe studiereis met als bestemming het Duitse Waddeneiland Spiekeroog. Bijzonder aan de reis naar Spiekeroog is o.a. dat de veerboot op tij vaart.

Net als voorgaande keren wordt een inhoudelijk programma samengesteld oftewel we gaan ‘kijken in de keuken bij collega’s’. Maar ook het samen met de groep reizen en verblijven is een belangrijk onderdeel. Je gaat in een andere setting met elkaar om, ondernemers en gemeente leren elkaar beter kennen en er kunnen allerlei onderwerpen out of the box worden besproken.

Het definitieve programma volgt zo spoedig mogelijk. In verband met de hotelreserveringen en overige voorbereidingen willen we graag op korte termijn weten hoeveel personen meegaan naar Spiekeroog. De kosten bedragen ongeveer € 425,- p.p. Dit is inclusief reis, verblijf, ontbijt en diner.

Gaat u mee? U kunt zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

Het bestuur nodigt leden en niet leden van harte uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op maandagavond 7 januari a.s. in Nescafé, Nes. De inloop is vanaf 19.00 uur. De toespraak van onze voorzitter begint om exact 19.30 uur. In zijn toespraak gaat hij in op wat we het afgelopen jaar hebben bereikt en wat onze plannen voor de toekomst zijn.

Inspiratieavond Circulair ondernemen

In februari gaat het Ondernemers Platform Ameland in samenwerking met de Waddencampus en stichting Amelands Product een inspiratieavond organiseren met als thema Circulair ondernemen. Tijdens deze avond willen we ondernemers en geïnteresseerden aan de hand van praktijkvoorbeelden laten ontdekken hoe je slim kunt besparen of zelfs verdienen door circulair te ondernemen.

Gebiedsagenda Wadden

Het Ondernemers Platform Ameland is uitgenodigd om zitting te nemen in de klankbordgroep. Helaas zijn we niet vanaf het begin betrokken geweest bij de Gebiedsagenda Wadden 2050. Toch worden we in de gelegenheid gesteld om onze inbreng te leveren voordat dit document wordt vastgesteld.

Ledenbijeenkomst

Het is al weer een paar weken geleden dat onze ledenbijeenkomst heeft plaatsgevonden in Hotel Hofker. De opkomt was met 40 leden goed te noemen. De sprekers waren stuk voor stuk interessant. Wethouder Faber heeft een uitstekend verhaal gehouden over de onderwerpen waar wij hem naar hebben gevraagd.

Uitnodiging ledenbijeenkomst

Het bestuur nodigt u van harte uit voor onze ledenbijeenkomst op 19 november a.s. in hotel Hofker, J. Hofkerweg 1, Nes. We beginnen om 20.00 uur.
 
De agenda van onze ledenbijeenkomst treft u op onze website aan. U kunt ook klikken op onderstaande link.
Agenda ledenbijeenkomst 
 
Wij hopen u in te mogen ontmoeten op maandag 19 november.

Besparen, opwekken, samen inkopen

Het AEC organiseert op 1 november samen met Stichting Energie voor MKB en Greenchoice een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de ondernemers uitleg over verduurzamen van hun bedrijf door middel van energiebesparing, duurzame opwek, en afbouw van het gasverbruik.

Uiteraard wordt er ook informatie gegeven over subsidies en fiscale voordelen. Uiteindelijk willen het AEC en Greenchoice komen tot het oprichten van een energie-inkoopcollectief zodat de prijzen voor ondernemers verlaagt kunnen worden en de service kan worden vergroot.

De informatiebijeenkomst is in de Toel te Nes en begint om 20.00 uur. De uitnodiging is op onze site vinden.

Ondernemers Inspiratie Avond

Begin 2019 willen we samen met de Waddencampus en het Amelands Product een avond organiseren waarbij nogmaals wordt uitgelegd wat de samenwerking betekent. De opzet van deze avond wordt zodanig dat ondernemers worden geïnspireerd om ideeën uit te wisselen voor onderzoeksprojecten. We denken aan een programma met een mix van enkele interessante sprekers en presentaties van behaalde onderzoeksresultaten door de Waddencampus.

Waddencampus

Het Ondernemers Platform Ameland is een samenwerking aangegaan met de Waddencampus. Dit betekent concreet dat bedrijven met een onderzoeksvraagstuk dit neer kunnen leggen bij de Waddencampus. De Waddencampus zoekt vervolgens een onderwijsinstelling die via studenten een antwoord proberen te vinden op het vraagstuk. Op deze wijze wordt geprobeerd om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de behoefte vanuit de arbeidsmarkt. De sectoren waar de Waddencampus zich op richt zijn: Landbouw, Energie, Toerisme en Omgeving. Het nivo is afhankelijk van het vraagstuk maar schommelt tussen MBO, HBO of Universitair. Heeft u een onderzoeksvraagstuk laat het ons weten en wij brengen u in contact met Marijn Oud of Sigrid Roep.

 

Meer artikelen...

blok1

blok2

blok3

Sitemap