• U bevindt zich hier:

Ameland en de media

Het bestuur van OPA vindt het jammer dat er naar de media niet met één mond word gecommuniceerd. Juist tegenstrijdige berichtgeving maakt het voor ondernemers en gasten nog lastiger om in deze moeilijke periode correct te handelen. Wij hebben geen advies, we hebben geen mening we weten alleen dat het wegblijven van gasten ons erg veel geld kost.

Het Corona Virus treft ook Ameland

Tot nu toe zijn er geen besmettingen geregistreerd maar toch heeft het virus het eiland stevig in zijn greep. De genomen maatregelen leggen de toeristische markt op Ameland lam en zonder deze afzetmarkt duurt het niet lang voordat de bedrijven een ziektebeeld vertonen die ze lastig te boven kunnen komen. Het heeft bijna een maand geduurd voordat de overheid het noodpakket klaar had voor de ondernemers. Helaas blijkt landelijk en lokaal dat niet alle branches de steun kunnen verwachten die ze nodig hebben, sommige branches dreigen tussen wal en schip te belanden. OPA vraagt daarom aan haar leden, voor wie het noodpakket niet biedt, wat er nodig is om deze moeilijke tijd te overleven.

Uitnodiging bijeenkomst Evaluatie

Via deze extra nieuwsbrief willen we de in de bijlage toegevoegde uitnodiging onder uw aandacht brengen. De gemeente Ameland heeft kenbaar gemaakt het Horecabeleidsplan en de Detailstructuurvisie te willen gaan evalueren.


Zij wil nadrukkelijk het Ondernemers Platform Ameland betrekken bij de evaluatie. Het bestuur van OPA nodigt u van harte uit voor één van de avonden om uw bijdrage te leveren aan de evaluatie.

Er is gekozen om per dorp een bijeenkomst te organiseren. In de bijlage vindt u de data, tijdstippen en locatie.

Het bestuur hoopt op een positieve inbreng van onze leden.

Namens het bestuur,
Klaas Touwen en Jan Wibier

Uitnodiging: Plasticvrije Toer op ITGWO 2019

Via onze nieuwsbrief willen wij u de uitnodiging doen toekomen om deel te nemen aan de Plasticvrije Toer+ op Into The Great Wide Open op zondag 1 september van 11:15 tot 13:00 uur op Vlieland.
Het is een praktische Toer+ voor ondernemers die zien dat wegwerpplastics hun langste tijd gehad hebben en die geïnteresseerd zijn in hoe het ook anders en beter kan. Tijdens deze Toer+ laten we met een rondleiding over het festivalterrein zien hoe het festival deze uitdaging aan is gegaan en tot welke concrete en mooie oplossingen zij zijn gekomen.
Uitnodiging_De_Plasticvrije_Toer.pdf

Langetermijnvisie bereikbaarheid Ameland

Het is en blijft een lastig verhaal om te komen tot de juiste oplossing voor de langere termijn om Ameland bereikbaar te houden. Het wordt steeds meer duidelijk dat het alsmaar veranderende wad met respect dient te worden benaderd en van invloed is op de keuzes die moeten worden gemaakt.
Onze inbreng richt zich op het waarborgen van de belangen van de Amelander ondernemers. Wij willen dat er wordt gesproken met zo veel mogelijk (Amelander) deskundigen alvorens er een definitief advies wordt uitgebracht aan de minister. In het concept rapport zijn er nog een aantal hoofdstukken niet of onvoldoende ingevuld. Op korte termijn wordt er verder gesproken, in september is er een voorlichtingsavond en aan het einde van het jaar moet het definitieve rapport klaar zijn.

Energieke ondernemers op de Wadden

Onlangs hebben de Friese Waddengemeenten een boekje uitgegeven met als ondertitel, ‘Zo maken ondernemers hun bedrijfspand klaar voor de toekomst’. Het boekje is bedoeld om u op weg te helpen met de verduurzaming van uw (bedrijfs)pand. In dit boekje laten enthousiaste ondernemers op de Friese Waddeneilanden zien hoe zij het aanpakken. Ze vertellen wat ze hebben gedaan en wat het hun kost en oplevert. U vind in dit boekje nuttige informatie over bestaande technieken zoals zonnepanelen en warmtepompen, en innovatieve ontwikkelingen zoals waterstof en accu’s. De initiatiefnemers hopen dat dit boekje u inspireert om ook uw pand klaar te maken voor de toekomst. Het boekje kunt u aanvragen bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Waddencampus

De afgelopen maanden zijn spannend geweest. Er is druk gewerkt aan de Waddencampus 2.0. Een extern buro heeft een conceptnotitie geschreven om te komen tot een nieuwe organisatie vorm. Het Ondernemers Platform Ameland heeft input geleverd voor deze gespreksnotitie en is gesprekspartner om mede de toekomst van de Waddencampus te bepalen. Tezamen met andere organisaties op Ameland wordt er in de loop van augustus verder gesproken over deze notities. Uiteindelijk moet dit leiden tot een businessplan aan de hand waarvan subsidie kan worden aangevraagd voor de komende jaren zodat de stabiliteit en continuïteit van de Waddencampus is gegarandeerd.

Ameland Academy

Horeca Vereniging Ameland heeft het plan opgevat om te komen tot een leer- werktraject voor nieuwe medewerkers in de horeca. Op deze wijze hopen zij het tekort aan horeca medewerkers op te lossen. Het is de bedoeling dat deze studenten op Ameland huisvesting wordt aangeboden en het vooruitzicht hebben dat na afronding van de opleiding hun een arbeidscontract wordt aangeboden bij een horecabedrijf op Ameland.
In het najaar gaat OPA in overleg met de horeca om te kijken of we deze opleiding kunnen verbreden. Het personeelstekort doet zich voor in meerdere branches. Er is behoefte aan technisch geschoolde medewerkers en aan medewerkers in de zorg.

Overleg Horeca Vereniging Ameland

Een delegatie van het bestuur heeft onlangs gesproken met de HVA. Tijdens dit gesprek hebben we nogmaals uitgelegd wat we doen en wie we zijn. We hebben gesproken over onderwerpen waarin we elkaar kunnen ondersteunen. Het bestuur van HVA is erg enthousiast over onze plannen om te komen tot een ondernemersfonds. Zij willen hier graag in meedenken. Verder hebben we gesproken over Ameland Academy. In navolging van Texel wil HVA zich richten op het opleiden en bijscholen van nieuwe en bestaande horecamedewerkers om het personeelstekort in de horeca op Ameland op te lossen.

Aan het bestuur van de Horeca Vereniging Ameland hebben we geprobeerd duidelijk te maken dat we in gezamenlijkheid meer bereiken dan ieder voor zich. We hebben nogmaals benadrukt dat Ameland uit meer bestaat dan alleen horeca. Verder hebben we afgesproken dat we tweemaal per jaar aanschuiven bij hun bestuursvergaderingen.

Elfwegentocht on tour

Op woensdag 19 juni 2019 kunnen Amelander ondernemers kennismaken met verschillende bijzondere en fossielvrije bedrijfsauto’s. De auto’s komen die dag naar Ameland in het kader van het initiatief Elfwegentocht On Tour.

Ameland is proeftuin in de transitie naar een fossielvrij en groen eiland. Gemeente Ameland heeft als voorloper in de verduurzaming al flinke stappen kunnen zetten, zoals bij de overstap naar elektrische bussen.

Samen met bedrijven, organisaties en bewoners timmert de gemeente aan de weg naar een duurzame toekomst. Vanuit dat streven heeft gemeente Ameland de Elfwegentocht On Tour, een initiatief van FossielFry Fryslân en Circulair Friesland, uitgenodigd om op Ameland een evenement voor de Amelandse ondernemer te organiseren. Dit evenement is een vervolg op de Elfwegentocht. Tijdens dat event in juli 2018 reisden al meer dan 100.000 Friezen fossielvrij.

Op 19 juni kunt u de voordelen van deze duurzame modellen ervaren en op uw gemak al uw vragen aan de experts stellen. Maak een proefrit in een elektrische auto en zie wat deze kan betekenen voor uw onderneming. Amelander ondernemers zijn welkom op het terrein van de buitendienst gemeente Ameland (Reeweg 4, 9162 ED Ballum) op woensdag 19 juni.

PROGRAMMA
11.00 uur
Ontvangst en presentaties van Tsjeard Hofstra (projectleider van de Elfwegentocht) en Ellen Bruins Slot (wethouder van de gemeente Ameland).
Locatie: Terrein van de buitendienst gemeente Ameland, Reeweg 4, 9162 ED Ballum.

12.00 tot 16.00 uur
De hele middag is er gelegenheid om proefritten te maken in de fossielvrije voertuigen en vragen te stellen aan de leveranciers.
Elke proefrit duurt maximaal 30 minuten om zo te garanderen dat meerdere geïnteresseerden gebruik kunnen maken van hetzelfde model.
Locatie: Terrein van de buitendienst gemeente Ameland, Reeweg 4, 9162 ED Ballum.

Los van de auto’s is er nog wat anders georganiseerd: Waddencampusstudenten die een onderzoek hebben gedaan naar diverse duurzame onderwerpen houden posterpresentaties in de kantine van de buitendienst gedurende het middagprogramma (13.00-16.00). Dit sluit mooi aan bij het duurzame thema van ons event.

Geïnteresseerden die wachten op het kunnen gebruiken van een testauto kunnen in die tussentijd deze presentaties bijwonen.

Voorjaarsledenbijeenkomst

Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland nodigt u van harte uit voor de voorjaarsledenbijeenkomst op 20 mei 2019.

We beginnen de avond met een kort (financieel)overzicht van het afgelopen jaar.

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst wil het bestuur met u van gedachten wisselen over het opzetten van een Ondernemersfonds. Voor deze bijeenkomst hebben we de heer Klaas van der Berg uitgenodigd om alles te vertellen over de voors en tegens van een ondernemersfonds. 

Klaas van den Berg heeft de afgelopen 38 jaar ruime werkervaring opgedaan binnen het openbaar bestuur en het bedrijfsleven. Als projectleider is hij veelvuldig betrokken geweest bij het opzetten van ondernemersfondsen in diverse plaatsen in Noord Nederland.  Hij heeft veel ervaring met het ondersteunen en adviseren van besturen van ondernemersverenigingen.

Met het ondernemersfonds worden collectieve activiteiten gefinancierd met als doel eilandbrede marketing te financieren en of lokale initiatieven te ondersteunen.  Het ondernemersfonds, als samenwerkingsvorm van overheid en bedrijfsleven, kan bijdragen aan een meer efficiënt inzetten van de gelden ten behoeve van de samenleving op het eiland.

Het derde gedeelte van de avond wordt ingeruimd voor de presentatie over het Camminghaslot. De initiatiefnemers nemen ons aan de hand van een diapresentatie mee in hun plannen om op de huidige locatie van het gemeentehuis het nieuwe slot te bouwen.

Alle ondernemers van Ameland zijn van harte uitgenodigd op 20 mei om 20.00 uur. Locatie: Qurios, Oranjeweg Hollum.

App tegen voedselverspilling

Het bedrijf Too Good To Go biedt een app aan tegen voedselverspilling. Via de Magic Box zorgt de ondernemer aan het einde van de dag ervoor dat hij geen verse producten meer in de vuilnisbak hoeft te gooien. Wat is er nou zo magisch aan die boxen? Overtollig eten is lekker, nog prima eetbaar eten dat door winkels en restaurants aan het einde van de dag weg zou moeten worden gegooid. Denk bijvoorbeeld aan bakkerijen die elke dag vers brood bakken, of restaurants die meer drukte hadden verwacht en daardoor maaltijden overhouden.

Je zal nooit precies weten wat je in je Magic Box krijgt totdat je de box ophaalt. Wat je wel zeker weet, is dat het een goede deal is en dat je lekker eten krijgt!

Kijk voor meer informatie en om je bedrijf aan te melden op: https://toogoodtogo.nl/nl

Ontwikkeling arbeidsmarkt Waddeneilanden

Het personeel- en huisvesting tekort is een groot probleem op de Waddeneilanden. Via het IepenMienskip Funs van de provincie Friesland wordt een subsidie aangevraagd voor het starten van een onderzoek op alle waddeneilanden. Het is de bedoeling dat de overheden en de ondernemers dit onderzoek gaan betalen.

Het bureau Ruimte en Tijd heeft een voorstel geschreven voor een breed onderzoek waarbij wat ons betreft onderzoek wordt gedaan naar de omvang van het probleem en de richting voor de mogelijke oplossing van dit probleem. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Uitnodiging studiereis

Hierbij informeren wij u graag opnieuw over de studiereis naar Spiekeroog. De eerder geplande studiereis van 14 - 16 mei a.s. is om verschillende redenen niet door gegaan.

Van 8 -10 oktober brengen we een bezoek aan de Duitse Waddenkust en het eiland Spiekeroog. Zo overnachten we in Neuharlingersiel en varen we op tij naar Spiekeroog.

Net als voorgaande keren wordt een inhoudelijke programma samengesteld en gaan we “kijken in de keuken bij collega’s”. Maar ook het samen met de groep reizen en verblijven is een belangrijk onderdeel. Je gaat in een andere setting met elkaar om, ondernemers en gemeente leren elkaar beter kennen en er kunnen allerlei onderwerpen out of the box worden besproken.

De kosten bedragen ongeveer € 385,- p.p. (voor ondernemers zijn dit bedrijfskosten). Dit is inclusief reis, verblijf, ontbijt en diner.

Er zijn voldoende deelnemers. De studiereis naar Spiekeroog gaat door. Echter heeft u nog belangstelling om mee te gaan stuur dan per ommegaande een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Amelander toeristische ondernemers, gemeente, natuurorganisaties en VVV zijn al diverse malen samen op studiereis geweest. Er is o.a. een bezoek gebracht aan Usedom, Zeeuwse- en Vlaamse kust, Duitse Waddenkust, Norderney, Sauerland, Rømø en Fanø, Texel, Valkenburg en Sylt.

Sustainable knowledge & Innovation day

De Gemeente Ameland, de ROC’s, Infrafocus en Roelofs nodigen u van harte uit op 5 juni a.s. voor het seminair ‘Sustainable Knowledge & Innovation’. Tijdens deze bijeenkomst willen de initiatiefnemers u informeren over de circulaire economie van de toekomst, biometry, het opvangen van klimaatveranderingen, preventief beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de energietransitie en innovatie vanuit data toepassen.
sustainable_knowledge

Ledenbijeenkomst

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de ledenbijeenkomst op maandag 20 mei. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag met u in gesprek over het opzetten van een ondernemersfonds.
Verder heeft het bestuur de initiatiefnemers van het nieuw te realiseren Camminghaslot uitgenodigd om een presentatie te verzorgen.

Noteer alvast de datum van 20 mei in uw agenda, de uitnodiging volgt per mail.

Meer artikelen...

blok1

blok2

blok3

Sitemap