• U bevindt zich hier:

Gebiedsagenda Wadden 2050

In de Gebiedsagenda Wadden 2050 is de Nederlandse Waddenkust een internationaal gewaardeerd gebied, ecologisch, economisch en cultureel. Er wordt gezocht naar een balans tussen dynamiek en rust. De Gebiedsagenda bestrijkt de volledige waddenkust tot ongeveer 10 kilometer landinwaarts en alle waddeneilanden.

Tijdens de discussies dringt het Ondernemers Platform Ameland er op aan dat ons eiland ook na 2030 de huidige stroom toeristen kan blijven ontvangen. Tijdens de vele discussies is het ons duidelijk geworden dat Rijkswaterstaat niet onvoorwaardelijk doorgaat met baggeren.

Onze inbreng, tezamen met de kusthavens, is erop gericht dat de vaargeul op diepte en breedte wordt gehouden totdat de nieuwe vervoersconcepten betrouwbaar zijn en dat minimaal de zelfde hoeveelheid mensen naar Ameland kunnen worden vervoerd als nu.

Adviesgroep Langetermijnvisie Verbinding Ameland

We houden de vinger aan de pols. Via onze voorzitter Jan Wibier blijven wij de belangen vertegenwoordigen van onze leden. Een goede veerverbinding naar Ameland is essentieel om ook in de toekomst het eiland bereikbaar te houden. Als geen ander realiseren wij ons dat het beschermen van de natuur behoort bij goed ondernemerschap. Wij weten ook dat natuur en vervoer uitsluitend gecombineerd kunnen worden met vernieuwende vervoersconcepten. Wij blijven een bijdrage leveren aan deze discussies.

Overleg college

Op dinsdag 19 februari a.s. vindt het overleg plaats met het college en een afvaardiging van het bestuur. Voor deze bijeenkomst hebben we in samenspraak met het college een agenda opgesteld. Zijn er nog onderwerpen die we tijdens deze bijeenkomst ter tafel moeten brengen laat het ons via de mail weten.

Uitnodiging studiereis

Datum: 14, 15 en 16 mei 2019
Al diverse malen zijn Amelander toeristische ondernemers, gemeente, natuurorganisaties en VVV samen op studiereis geweest. Er is o.a. een bezoek gebracht aan Usedom, Zeeuwse- en Vlaamse kust, Duitse Waddenkust, Norderney, Sauerland, Rømø en Fanø, Texel, Valkenburg en Sylt.

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe studiereis met als bestemming het Duitse Waddeneiland Spiekeroog. Bijzonder aan de reis naar Spiekeroog is o.a. dat de veerboot op tij vaart.

Net als voorgaande keren wordt een inhoudelijk programma samengesteld oftewel we gaan ‘kijken in de keuken bij collega’s’. Maar ook het samen met de groep reizen en verblijven is een belangrijk onderdeel. Je gaat in een andere setting met elkaar om, ondernemers en gemeente leren elkaar beter kennen en er kunnen allerlei onderwerpen out of the box worden besproken.

Het definitieve programma volgt zo spoedig mogelijk. In verband met de hotelreserveringen en overige voorbereidingen willen we graag op korte termijn weten hoeveel personen meegaan naar Spiekeroog. De kosten bedragen ongeveer € 425,- p.p. Dit is inclusief reis, verblijf, ontbijt en diner.

Gaat u mee? U kunt zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

Het bestuur nodigt leden en niet leden van harte uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op maandagavond 7 januari a.s. in Nescafé, Nes. De inloop is vanaf 19.00 uur. De toespraak van onze voorzitter begint om exact 19.30 uur. In zijn toespraak gaat hij in op wat we het afgelopen jaar hebben bereikt en wat onze plannen voor de toekomst zijn.

Inspiratieavond Circulair ondernemen

In februari gaat het Ondernemers Platform Ameland in samenwerking met de Waddencampus en stichting Amelands Product een inspiratieavond organiseren met als thema Circulair ondernemen. Tijdens deze avond willen we ondernemers en geïnteresseerden aan de hand van praktijkvoorbeelden laten ontdekken hoe je slim kunt besparen of zelfs verdienen door circulair te ondernemen.

Gebiedsagenda Wadden

Het Ondernemers Platform Ameland is uitgenodigd om zitting te nemen in de klankbordgroep. Helaas zijn we niet vanaf het begin betrokken geweest bij de Gebiedsagenda Wadden 2050. Toch worden we in de gelegenheid gesteld om onze inbreng te leveren voordat dit document wordt vastgesteld.

Ledenbijeenkomst

Het is al weer een paar weken geleden dat onze ledenbijeenkomst heeft plaatsgevonden in Hotel Hofker. De opkomt was met 40 leden goed te noemen. De sprekers waren stuk voor stuk interessant. Wethouder Faber heeft een uitstekend verhaal gehouden over de onderwerpen waar wij hem naar hebben gevraagd.

Uitnodiging ledenbijeenkomst

Het bestuur nodigt u van harte uit voor onze ledenbijeenkomst op 19 november a.s. in hotel Hofker, J. Hofkerweg 1, Nes. We beginnen om 20.00 uur.
 
De agenda van onze ledenbijeenkomst treft u op onze website aan. U kunt ook klikken op onderstaande link.
Agenda ledenbijeenkomst 
 
Wij hopen u in te mogen ontmoeten op maandag 19 november.

Besparen, opwekken, samen inkopen

Het AEC organiseert op 1 november samen met Stichting Energie voor MKB en Greenchoice een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de ondernemers uitleg over verduurzamen van hun bedrijf door middel van energiebesparing, duurzame opwek, en afbouw van het gasverbruik.

Uiteraard wordt er ook informatie gegeven over subsidies en fiscale voordelen. Uiteindelijk willen het AEC en Greenchoice komen tot het oprichten van een energie-inkoopcollectief zodat de prijzen voor ondernemers verlaagt kunnen worden en de service kan worden vergroot.

De informatiebijeenkomst is in de Toel te Nes en begint om 20.00 uur. De uitnodiging is op onze site vinden.

Ondernemers Inspiratie Avond

Begin 2019 willen we samen met de Waddencampus en het Amelands Product een avond organiseren waarbij nogmaals wordt uitgelegd wat de samenwerking betekent. De opzet van deze avond wordt zodanig dat ondernemers worden geïnspireerd om ideeën uit te wisselen voor onderzoeksprojecten. We denken aan een programma met een mix van enkele interessante sprekers en presentaties van behaalde onderzoeksresultaten door de Waddencampus.

Waddencampus

Het Ondernemers Platform Ameland is een samenwerking aangegaan met de Waddencampus. Dit betekent concreet dat bedrijven met een onderzoeksvraagstuk dit neer kunnen leggen bij de Waddencampus. De Waddencampus zoekt vervolgens een onderwijsinstelling die via studenten een antwoord proberen te vinden op het vraagstuk. Op deze wijze wordt geprobeerd om het onderwijs beter te laten aansluiten bij de behoefte vanuit de arbeidsmarkt. De sectoren waar de Waddencampus zich op richt zijn: Landbouw, Energie, Toerisme en Omgeving. Het nivo is afhankelijk van het vraagstuk maar schommelt tussen MBO, HBO of Universitair. Heeft u een onderzoeksvraagstuk laat het ons weten en wij brengen u in contact met Marijn Oud of Sigrid Roep.

 

Gebiedsagenda Wadden

Het is ons gelukt. We zijn uitgenodigd om aan de schuiven bij de klankbordgroep Gebiedsagenda Wadden 2050. Als afgevaardigde van de ondernemers namens de Waddeneilanden kunnen wij onze stem laten horen in de klankbordgroep. Een belangrijke club die uiteindelijk met een visie moet komen over de ontwikkelingen in het waddengebied. Gebiedsagenda Wadden 2050

Wagenborg verlaagt de prijs van het bootkaartje

Door middel van een brief hebben we de rederij gevraagd wat de kosten worden voor het bootkaartje in 2019. Om aan alle verhalen een einde te maken willen we graag vroegtijdig weten wat zij gaan doen met de toegestane verhoging voor inflatie en wat de uitwerking van de BTW toepassing op het bootkaartje gaat worden. De heer van Langen heeft laten weten dat de rederij de prijs eenmalig met 4% verlaagt. De toegestane indexatie van 1.9% wordt doorgevoerd en Wagenborg gaat vanaf volgend jaar de verplichte 6% of 9% BTW toepassen op het bootkaartje. Zodra de definitieve gegevens bekend zijn gaat de rederij ons via de nieuwsbrief informeren over de hoogte van de tarieven voor 2019. Brief Wagenborg Passagiersdiensten B.V.

Overleg college

Het bestuur van OPA heeft het College van burgemeester en wethouders uitgenodigd om te komen met een datumvoorstel voor ons eerste overleg. In de brief hebben we een aantal agenda punten aangedragen die we graag willen bespreken met het college. Brief uitnodiging college

Uitnodiging ledenbijeenkomst

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op 19 november a.s. Locatie en tijdstip volgen. Voor deze bijeenkomst hebben we wethouder Theo Faber uitgenodigd om ons meer te vertellen over de Economische Visie, de gemeentelijke vervoersvisie en de langere termijn visie voor wat betreft de vaargeul. Uiteraard willen we graag van hem weten hoe hij de samenwerking ziet met het Ondernemers Platform Ameland.

Tijdens het tweede deel van de avond vertelt het bestuur van de stichting Eigen Veerdienst Ameland over hun initiatieven om te komen tot een eigen veerdienst.

Als laatste spreker hebben we uitgenodigd Judith Kok van de Waddenvereniging. Zij vertelt over hun plannen voor een cursus ‘Gastheer van de Waddenzee Werelderfgoed’. De bijlage met alle informatie vindt u op onze website.

Meer artikelen...

blok1

blok2

blok3

Sitemap