Overleg met Kamerleden

Mede op verzoek van OPA heeft de burgemeester een gesprek geregeld met twee Kamerleden. Na afloop van het gezamenlijk overleg op vrijdagochtend hebben we gesproken met Thierry Aartsen en Aukje de Vries.

Beiden Kamerleden van de VVD. Aan hen hebben we nogmaals uitgelegd dat de problemen voor de toeristische sector buitengewoon groot zijn en dat bedrijven dreigen om te vallen. We hebben hen uitgelegd dat onze ondernemers graag duidelijkheid willen en willen horen wanneer we weer van start kunnen. We hebben hen ook gewezen op de regelingen die Koolmees heeft geïntroduceerd maar die lang niet voor alle ondernemers van Ameland van toepassing zijn. Hun luisterend oor en de tijd die zij namen om met ons in gesprek te gaan is zalvend.

We hebben de indruk gekregen dat onze boodschap is overgekomen.

Graag verwijs ik jullie naar het persbericht van de gemeente.

Tekst Persbericht gemeente Ameland

Ameland spreekt met Kamerleden Na afloop van het derde overleg van Amelander ondernemers met de gemeente, vond op 1 mei ook een videoconferentie plaats met enkele Tweede-Kamerleden. Zo’n virtueel ‘werkbezoek’ brachten parlementariërs eerder ook aan Terschelling. Steeds duidelijker wordt dat de Waddeneilanden onevenredig hard getroffen worden door de landelijke coronamaatregelen.

Eind april deelden de Waddenburgemeesters hun zorgen over de economie op de Waddeneilanden in een brandbrief aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. In de brief, mede ondertekend door gedeputeerde Avine Fokkens, pleitten ze voor een noodfonds voor de eilanden. Commissaris van de Koning Arno Brok bezocht vervolgens Vlieland en de burgemeester van Texel uitte zijn zorgen op de nationale radio. Diverse regionale zenders besteedden ook aandacht aan de situatie op de eilanden. “De eilandgemeenten doen er alles aan om de nijpende situatie onder de aandacht te brengen”, zegt wethouder Theo Faber van Economische Zaken.

Op Ameland ging het gesprek met de parlementariërs Aukje de Vries en Thierry Aartsen (VVD) dan ook vooral over de uitzonderlijk grote economische schade die ontstaat nu het toerisme op de eilanden compleet is stilgevallen. De eilanden zijn volledig afhankelijk zijn van het toerisme, benadrukt Faber. "Die afhankelijkheid van één enkele sector komt nergens anders in Nederland in die mate voor. Bijna alle bedrijven op de eilanden zijn hierdoor zwaar getroffen, ook de bedrijven die het op het vasteland nog goed of redelijk doen tijdens de crisis. Daarnaast sluiten enkele steunmaatregelen van de rijksoverheid nog niet goed aan bij de eilandsituatie; zo zijn er relatief veel bedrijven die volgens de indeling van de Kamers van Koophandel net buiten de regeling voor ondernemerssteun vallen. De NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, red.) kent daarnaast een peildatum in januari, een moment dat alle seizoensbedrijven nog een winterbezetting hebben of zelfs gesloten zijn. Daardoor lopen de bedrijven een groot deel van hun ondersteuning mis en hebben zij al veel seizoenskrachten moeten ontslaan.” Alle Amelandse ondernemers-organisaties kwamen in het videogesprek met De Vries en Aartsen aan het woord. De Kamerleden gaven aan dat het voor hen een informatief gesprek was.

blok1

blok2

blok3

Sitemap