Horeca

De horeca op Ameland popelt om weer open te gaan. Zij hebben met de gemeente afspraken gemaakt over het vergroten van de terrassen. Afgesproken is dat elke ondernemer individueel bij de gemeente een plannetje indient om haar terras uit te breiden zodat de anderhalve meter regel kan worden nageleefd en er toch nog omzet kan worden gerealiseerd.

Uitbreiding op gemeentegrond is mogelijk en uitbreiding op particuliere grond is ook mogelijk. In het laatste geval is het van belang om goede afspraken te maken met de grondeigenaar. De plannen kunnen nu al worden ingediend maar ze worden pas vanaf 13 mei beoordeeld.

Verder is er gesproken over verruiming van de openingstijden tot 02.00 uur en verruiming van de muziekvergunning tot 24.00 uur. In beide laatste gevallen wil de gemeente eerst nog contact met de buurt alvorens ze hier afspraken over wil maken.

Voor de horeca geldt ook dat de onzekerheid moordend is. Wat mag wel en wat mag niet. Zijn plexi glas afscheidingen tussen tafels voldoende of moet ook nog de anderhalve meter worden gerealiseerd. Wie behoort tot een familie en hoeveel mensen mogen eraan tafel?

Voldoende vragen om de druk op het kabinet op te voeren en hen nadrukkelijk te verzoeken duidelijk aan te geven wat mag en niet mag. De horeca is er klaar voor, haar protocollen zijn gemaakt en ze willen graag van start.

blok1

blok2

blok3

Sitemap