Detailhandel

De nood onder de detailhandel is zeer hoog. Er wordt niets verkocht terwijl er veel is ingekocht en de nieuwe collecties er al weer aan komen. In veel bedrijven wordt het nog een uitdaging om de anderhalve meter economie na te leven. Veel winkels zijn er niet op ingericht en eigenlijk te klein om dit na te leven.

Hun frustratie is het uitblijven van duidelijkheid over wanneer Ameland weer van het slot gaat. Verder worden zij geconfronteerd met gasten die angstig zijn en zich afvragen of ze nog wel welkom zijn op Ameland.

Belangrijk is om bij de herstart via een uitgebreide campagne duidelijk te maken dat iedereen welkom is op Ameland en wij alle maatregelen hebben genomen om veilig op Ameland te verblijven.

Onze gasten wordt gevraagd zich aan de afspraken te houden en eigen verantwoordelijk te tonen. Het landelijk protocol voor de detailhandel wordt op Ameland vrijwel één op één overgenomen. Via voorlichting wordt dit alles duidelijk gemaakt. De supermarkten hebben hun eigen protocollen die goed worden nageleefd.

Op uitdrukkelijk verzoek van de detailhandel heeft het bestuur besloten om één van de detailhandel ondernemers te vragen zitting te nemen in het bestuur.

blok1

blok2

blok3

Sitemap