Overleg belangengroepen

Afgelopen vrijdag hebben we opnieuw gesproken met de belangengroepen, rederij, VVV en de gemeente. We hebben opnieuw onze zorgen naar voren gebracht. In de gesprekken die we de afgelopen week hebben gevoerd met ondernemers is ons klip en klaar gebleken dat hun het water tot aan de lippen staat. Bij sommigen is het vijf over twaalf. Wij hebben opnieuw duidelijk gemaakt dat dit niet te lang meer moet duren. Deze nijpende situatie speelt op het hele eiland. De detailhandel blijft zitten met ingekochte voorraden die ze niet kwijt kunnen maar toch moeten betalen.

De verblijfsaccommodatie wordt geconfronteerd met een dramatisch groot aantal annuleringen omdat gasten niet naar Ameland durven komen of omdat er op de boot geen plek is. De rondvaart-, rondrit bedrijven en fietsverhuurders vragen nadrukkelijk om duidelijkheid. Kortom alle bedrijven op Ameland worden geconfronteerd met een dramatische omzetdaling. Het bestuur heeft er tijdens deze bijeenkomst opnieuw op aangedrongen dat ondernemers graag duidelijkheid willen.

Wanneer mogen gasten weer vrij reizen naar Ameland en welke aanpassingen moeten er worden gedaan. Pas na 10 mei zal hier meer duidelijkheid over komen.

 

blok1

blok2

blok3

Sitemap