Economische impact Covid-19 gastvrijheidseconomie Friesland

De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme in Fryslân erg hard. Toerisme Alliantie Friesland (TAF) wil daarom in beeld brengen welke economische gevolgen de coronacrisis heeft voor de toeristische ondernemers. Hierdoor kan de TAF zich nog beter inzetten voor de ondernemers en het herstel van de Friese gastvrijheidseconomie bespoedigen.

De TAF heeft samen met het European Tourism Futures Institute (ETFI – www.etfi.nl) van NHL Stenden Hogeschool een online vragenlijst opgesteld. Deze is grotendeels gebaseerd op (met toestemming) een vergelijkbaar onderzoek in de provincie Zeeland. ‘Van belang om inzichtelijk te krijgen wat de verwachte werkelijke impact op de sector is,’ aldus Gerard Kremer, voorzitter van de TAF. ‘Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we samen met onze stakeholders – overheden, marketingorganisaties, onderwijs – nadenken over maatregelen ten behoeve van de hele gastvrijheidssector’.

Het onderzoek kan door alle Friese ondernemers uit de gastvrijheidssector tot maandag 20 april 12.00 uur ingevuld worden. Hierbij de link naar meer informatie voor ondernemers en de doorlink naar de vragenlijst. https://www.ynbusiness.nl/vragenlijst-impact-coronavirus/

Toerisme Alliantie Friesland

De TAF is een denktank die bestaat uit ondernemers uit de gastvrijheidseconomie, ondersteund door het onderwijs en de overheid. Deze denktank bedenkt innovatieve ideeën/activiteiten om het ondernemend vermogen van de bedrijven in de gastvrijheidsbranche te vergroten.

blok1

blok2

blok3

Sitemap