Evaluatie Horecabeleidsplan & Detailhandelsstructuurvisie

De afgelopen weken zijn er een drietal evaluatieavonden gehouden waarvoor wij onze horeca en detailhandel-leden hebben uitgenodigd om een hun visie en mening te geven over de structuurvisies.

De ondernemers stellen het bijzonder op prijs dat ze de gelegenheid krijgen om mee te praten. De onderlinge gesprekken tussen onze leden worden als zeer positief ervaren.

Op voorstel van het bestuur van OPA is er nog een avondbijeenkomst toegevoegd zodat uiteindelijk iedereen de gelegenheid krijgt om zijn of haar mening te geven.

Wij willen u nogmaals wijzen op de extra bijeenkomst van maandag 16 september om 19.30 in het gemeentehuis. De laatste bijeenkomst is in de Toel te Nes op woensdagmiddag 18 september om 15.00 uur.

blok1

blok2

blok3

Sitemap