• U bevindt zich hier:

Dialoogavond Horeca- en detailhandelsbeleidsplan

Ongeveer twee jaar geleden heeft de gemeente Ameland tezamen met het Ondernemers Platform Ameland een aantal avonden belegd om het huidige Horeca beleidsplan en detailhandel structuurvisie  te evalueren. Deze bijeenkomsten krijgen nu een vervolg. Het verslag van deze bijeenkomsten is op onze website te bekijken of te downloaden.

Het adviesbureau Broekhuis Rijs & de Gier Advisering heeft opdracht gekregen om het nieuwe Horeca- en detailhandelsbeleidsplan voor te breiden. Gedurende de laatste maanden van 2021 zullen gesprekken en informatieavonden plaatsvinden met als doel te komen tot een nieuwe, gezamenlijke visie.

De gemeente Ameland wil graag opnieuw dialoogavonden organiseren met betrokken ondernemers, horecagelegenheden en dorpsbelang. Na overleg met Broekhuis Rijs zijn de volgende data naar voren gekomen;

19 oktober

19.30 uur

Ballum of Buren

21 oktober

15.00 uur

Ballum of Buren

21 oktober

19.30 uur

Hollum of Nes

26 oktober

15.00 uur

Hollum of Nes

26 oktober

19.30 uur

Ballum, Buren, Hollum of Nes

Het bestuur van OPA wil jullie verzoeken een voorkeur door te geven voor woensdag 6 oktober via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

Een programma voor de dialoogavond wordt samen met de definitieve data na de Amelander herfstvakantie met jullie gedeeld.

sealbagautomaat2

Bijgaand de mail die ik zojuist (vrijdagmiddag 6 augustus) heb ontvangen. Het probleem is hoog in de RABO organisatie door ons aangekaart. Er wordt maximale druk uitgeoefend op Geldmaat om een adequate oplossing te realiseren. Veel van de problemen zijn terug te voeren tot een gebrek aan medewerkers. Voor ons is dit geen argument. Geldmaat en de geldauto organisatie moeten ervoor zorgen dat onze ondernemers probleemloos hun geld kunnen storten. Op verzoek van meerdere ondernemers hebben we de kleingeld problematiek ook aangekaart.

Klik op deze link voor de brief/mail

Uitnodiging ledenbijeenkomst OPA

Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland nodigt u van harte uit voor de uiterst informatieve ledenbijeenkomst. De bijeenkomst is op donderdagavond 8 juli a.s. in Ons Hol te Hollum en begint om 19.30 uur.

De gasten die we voor deze avond hebben uitgenodigd zijn Marco Verbeek namens Holwerd aan Zee, Durk Mous namens de Rabobank en Joop de Jong namens Waddencampus 2.0.

Marco Verbeek heeft nieuws over Holwerd aan Zee. Hij wil ons graag bijpraten over wat de kansen voor Ameland zijn. Er is voldoende tijd om met Marco in discussie te gaan.

De heer Durk Mous is directievoorzitter van Rabobank Drachten Noordoost Friesland. Hij wil graag met ons in gesprek over de toekomst van de Rabobank op Ameland.

Joop de Jong is oud-directeur van het Natuurmuseum en nu projectleider van de Waddencampus. Tezamen met Esther Oud-Kooiker geeft hij leiding aan de Waddencampus 2.0. Zij willen uitleggen wat de Waddencampus kan betekenen voor de ondernemers op Ameland.

De agenda, jaarrekening 2020 en de begroting van 2021 staan op onze website.

Wij hopen op veel belangstelling. Na afloop is er voldoende tijd om nog gezellig met elkaar verder te praten.

Steun voor scholen die groepsaccommodaties boeken

Scholen die hun werkweek of een educatieve dagexcursie boeken bij een Friese groepsaccommodatie, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Deze maakt onderdeel uit van het tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ van de provincie. Scholen kunnen vanaf 15 juni een subsidievraag indienen. Er is in totaal een half miljoen euro beschikbaar. De scholenvoucher richt zich op alle scholen van het voortgezet onderwijs, mbo en hbo in Fryslân.

Nu coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld, zijn ook steeds meer groepsactiviteiten mogelijk. Zo kunnen scholen weer denken aan het organiseren van werkweken en dagexcursies. Om Friese ondernemers met groepsaccommodaties te steunen, kunnen scholen die hun werkweken boeken bij een Friese groepsaccommodatie in aanmerking komen voor financiële steun. Ook een zeilschip van de bruine vloot wordt gerekend tot de groepsaccommodaties. Verder kunnen groepsexcursies in aanmerking komen wanneer zij een educatief karakter hebben, in Fryslân plaatsvinden en worden georganiseerd vanuit een Friese onderneming. De subsidie is ondergebracht bij de ‘Subsidieregeling verblijf en groepsexcursie 2021’.

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder: “Wij willen scholen stimuleren in Fryslân groepsaccommodaties en de bruine vloot te boeken voor werkweken. Dit zorgt voor extra inkomen voor deze door corona zwaar getroffen bedrijven. En voor jongeren zijn werkweken en groepsexcursies sociale en leerzame activiteiten.”

Toerisme Collectief Friesland (TCF) zorgt ervoor dat belangstellende scholen en ondernemers met elkaar in contact komen. Wie het eerst komt, eerst maalt. De subsidie kan worden aangevraagd tót 1 november 2021. De te subsidiëren activiteit moet plaatsvinden in de periode van 1 juni 2021 tot en met 1 juni 2022.

Scholen kunnen voor meer informatie en om zich aan te melden terecht op de website van de provincie: www.fryslan.frl/verblijfenexcursie

Zorgen over je bedrijf

Door de pandemie raken ondernemers in de problemen. Het kan zijn dat u daardoor niet meer weet hoe het verder moet. Uiteraard is het altijd goed om te praten met een collega en om elkaar een luisterend oor te bieden. Soms is het prettiger om professionele hulp te vragen. Hiervoor zijn een paar mogelijkheden:
Bij de gemeente Ameland is Harmen Wijnberg hiervoor beschikbaar, veel ondernemers hebben hier het afgelopen jaar al gebruik van gemaakt.  U kunt via telefoonnummer 0519 555555 (of rechtstreeks 0519 555574) of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. contact met hem opnemen. Uiteraard gaat hij hier vertrouwelijk mee om. De gemeente werkt ook samen met bureau zelfstandigen Fryslân (BZF). Dit bureau werkt voor ondernemers in Friesland en zijn erg actief in het helpen van ondernemers met problemen. Kijk voor meer informatie op https://www.bureauzelfstandigenfryslan.nl/  
Ook kunt u contact opnemen met Ynbusiness. Dit is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, de provincie Fryslân, de F4-gemeenten en het Friese hoger en middelbaar beroepsonderwijs, verbonden in het Innovatiepact Fryslân (IPF). Alle door u verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk en vallen onder het privacyreglement van Ynbusiness. Meer informatie vindt u op www.ynbusiness.nl. U kunt contact opnemen met Marjan Soepboer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op 06 2162 5681  
Landelijk zijn er ook twee organisaties actief waar u contact mee kunt opnemen. Er is een noodlijn van ondernemend Nederland (ONL) en het instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK), U kunt deze bellen op 088-9990 000. Daarnaast is ook de stichting ondernemersklankbord actief, meer informatie vindt u op www.ondernemersklankbord.nl/

Openstelling toiletten

Veel bedrijven zijn nog gesloten of beperkt open voor winkelen op afspraak of take-away. Dit betekent dat de beschikbaarheid van toiletten beperkt is. Vooral op wisseldagen kan dit problemen opleveren. Daarom de volgende informatie over toiletten.

Het openbaar toilet in het centrum van Nes is geopend. Deze wordt dagelijks gecontroleerd, een aantal keren per week schoongemaakt en daarnaast wordt de toiletbril van dit toilet na ieder bezoek automatisch gereinigd. Het toilet in de Vleijen is vanaf het Paasweekend geopend, deze wordt dagelijks schoongemaakt.

Als bedrijven of instellingen er - al dan niet tegen betaling - zelf voor kiezen om hun toiletten beschikbaar te stellen voor gasten en hygiënemaatregelen in acht nemen (onder andere na ieder bezoek contactdelen (laten) reinigen), dan staat het hen vrij om dat te doen. Vanzelfsprekend gelden hier ook de coronarichtlijnen.

Hoe lang houden we het nog vol

Van verschillende ondernemers horen we dat het water hun redelijk aan de lippen begint te staan. Ondanks alle beloofde maatregelen begint het hier en daar nu toch te wringen. Het lijkt erop dat voor veel ondernemers de krokusvakantie in het water valt! De tegemoetkomingen van de overheid zijn niet voldoende om alle kosten te dekken. We willen u nogmaals nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheden die er zijn. Kijk op de site van de KVK of lees de nieuwsbrief van Baukema Accountants & Adviseurs B.V.

Perspectief

Nog steeds worden we in Nederland geconfronteerd met een totale Lock down. De enige versoepeling die het kabinet ons heeft toegeworpen is het click en collect principe. Bestellen bij je favoriete winkel en na een paar uren het bestelde afhalen. Verder is er geen enkel perspectief op korte termijn over wat er gaat gebeuren met de heropening van het bedrijfsleven. Wij realiseren ons terdege dat het terugdringen van de besmettingen tot prioriteit is verheven. Toch willen wij erbij het kabinet op aandringen om op korte termijn het bedrijfsleven de mogelijkheid te geven te laten zien dat zij wel degelijk met inachtneming van alle maatregelen een onderneming kunnen runnen. Via een brief aan Thierry Aartsen en Aukje de Vries willen wij hun hier nadrukkelijk op wijzen.

Eenmalige opslag Voorraad Gesloten detailhandel (VGD)


Op 18 december werd bekend dat de verplicht gesloten non-food detailhandelbedrijven de eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) ontvangen bovenop de TVL subsidie in het 4e kwartaal van 2020. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden en is belastingvrij. VGD is bedoeld voor ondernemers die met hun hoofdactiviteit geregistreerd staan met een sbi-code die onder gesloten detailhandel valt.

Alle voorwaarden van TVL, zoals 30% omzetverlies in het 4e kwartaal 2020 zijn van toepassing. De omzetcijfers van het 4e kwartaal worden vergeleken met dezelfde periode in 2019. Er is dus geen aangepaste voorwaarde omzetverlies in verband met de timing van de lockdown per 15 december.

De VGD is minstens 2,8% van het omzetverlies bovenop het bedrag aan TVL. De maximale subsidie is 20.160 euro. Gesloten non-food detailhandelbedrijven die zich tussen 29 februari en 15 maart 2020 hebben ingeschreven ontvangen 101 euro. De opslag wordt automatisch toegevoegd aan TVL van het 4e kwartaal. Hier hoef je niets extra’s voor te doen.

Uitnodiging digitale ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor onze digitale ledenvergadering op 25 november a.s. De vergadering begint om 20.00 uur. Vanaf een kwartier voor de vergadering heten wij onze gasten digitaal welkom.

Helaas is het niet mogelijk om elkaar fysiek te ontmoeten. Toch willen wij onze leden bijpraten over en betrekken bij de verschillende onderwerpen waar wij mee bezig zijn.

Wij hebben burgemeester Leo Pieter Stoel en zijn vrouw Alet Doornbos uitgenodigd om deze avond onze gast te zijn. Hij wil alsnog graag vertellen waarom hij naar Ameland is gekomen en tegen welke moeilijkheden hij het afgelopen jaar is aan gelopen. Om de digitale presentatie overzichtelijk te houden wordt zijn verhaal opgedeeld in vier blokjes. Elk blokje wordt door hem zelf ingeleid waarna u vragen kunt stellen. Onze voorzitter praat en knoopt alles aan elkaar.

Uiteraard reserveren we voldoende tijd om met elkaar te discussiëren over de dingen die ons bezighoudt. Er is voldoende tijd om vragen te stellen of onderling het gesprek aan te gaan.

Opnieuw hebben we een overzicht gemaakt met alle onderwerpen waar het bestuur het afgelopen jaar mee bezig is geweest. Door te klikken op deze link kunt het jaaroverzicht lezen.

Hoe werkt de digitale ledenvergadering. U ontvangt onderstaand de link voor deelname aan de vergadering. De link is voor alle deelnemers gelijk. U kunt een kwartier voor aanvang van de vergadering klikken op de link. U komt automatisch in het scherm om deel te nemen aan de vergadering. Als u wilt kunt u de link nu alvast uittesten. U komt dan terecht in het scherm waarboven staat: ledenvergadering OPA. Gebeurt er niets dan horen wij dat graag van u zodat we u verder kunnen helpen. De videovergadering gaat via Teams.

Wij hopen op een grote digitale opkomst.

Jaaroverzicht OPA 2019-2020

We begonnen dit jaar vol goede moed. Aan het begin van het jaar hebben we onze nieuwjaarsreceptie gehouden in de Griffel. Hierbij was het voltallige college aanwezig en ongeveer 40 leden. Onze voorzitter had nog niet koud zijn veelal humorvolle speech uitgesproken of heel Nederland ging in een langdurige lock-down. Drama alom en een verloren seizoen dreigde.

Het volledige jaaroverzicht kunt u lezen door op deze link te klikken

Link naar brief minister over de langetermijn vaarverbinding Ameland

Uitnodiging Ledenbijeenkomst OPA

Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland nodigt u van harte uit voor de ledenvergadering op woensdag 14 oktober 2020 in Groepsaccommodatie de Kiewiet’s Hoeve te Nes. Aanvang 20.00 uur.

We beginnen deze avond met kort zakelijk verenigingsnieuws. Voor meer informatie zie de agenda.
Voor deze avond hebben we twee sprekers uitgenodigd. Burgmeester Leo Pieter Stoel wil graag vertellen wie hij is en waarom hij voor Ameland heeft gekozen. Onze leden worden volop in de gelengheid gesteld om vragen te stellen. Burgemeester Leo Pieter Stoel houdt van interactie en verwacht boeiende gesprekken met onze leden. Uiteraard neemt hij zijn echtgenote Alet Doornbos mee naar onze ledenvergadering. Als tweede spreker hebben we Pieter Smit uitgenodigd. Pieter is directeur van Kunstmaand Ameland. Na de pauze praat hij ons bij over de Kunstmaand Ameland 2020.

Uiteraard realiseren wij ons als geen ander dat de corona regels in acht moeten worden genomen. Dit betekent maximaal 50 aanwezigen, de stoelen staan op anderhalve meter, de sprekers nemen voldoende afstand tot de aanwezigen en bij binnenkomst vragen wij u om de presentielijst in te vullen en te tekenen. Koffie, thee, fris en bier is voor de vergadering, tijdens de pauze en na de vergadering te verkrijgen. Wij willen u vragen vooraf via de mail kenbaar te maken of wij op uw komst mogen rekenen. Ons mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij hopen op een grote opkomst en een gezellige nazit!

Alle ondernemers van Ameland zijn van harte uitgenodigd op woensdag 14 oktober 2020.

Voor de agenda van deze avond, de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 klik op de linkjes.

Forse inzet voor versterking Waddeneconomie nodig

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn voor de Waddeneilanden relatief veel groter dan voor andere regio’s door de eenzijdige economische structuur van de eilanden.

Met meer dan 5 miljoen toeristen per jaar op in totaal 25.000 inwoners zijn vrijwel de gehele economie en de gemeentelijke financiën direct of indirect afhankelijk van het toerisme. Voor dit jaar verwacht het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden een halvering van het aantal toeristen ten opzichte van 2019. Ook voor de langere termijn ziet het Samenwerkingsverband fors lagere aantallen toeristen vanwege de beperkte capaciteit van de veerdiensten. In de praktijk is de capaciteit van de veerboten meer dan gehalveerd. Er zal op korte termijn geïnvesteerd moeten worden in extra afvaarten en in de aanpassingen van de veerboten en busvervoer op de eilanden aan de verplichte 1,5 meter criteria.

Wanneer bedrijven die afhankelijk zijn van het toerisme failliet gaan, vertrekken daarmee werkzame gezinnen van de eilanden naar de vaste wal omdat er geen alternatieve werkgelegenheid op de eilanden beschikbaar is. De leefbaarheid op de eilanden komt daardoor direct in gevaar omdat dan o.a. scholen, huisartsen en overige zorgvoorzieningen et cetera in hun voortbestaan worden bedreigd.

Twee stappen naar vernieuwing en verduurzaming

Op korte termijn vraagt het Samenwerkingsverband uitstel of kwijtschelding van heffingen voor getroffen bedrijven; financiële ondersteuning voor het inrichten van de verplichte 1,5 meter economie en compensatie van gederfde inkomsten voor de gemeenten. Voor 2020 komt dit neer op een totaal van 20 miljoen euro. Het is van belang om de Waddeneilanden als toeristisch gebied van wereldklasse in stand te houden. Niet alleen voor de eilanden, maar ook voor de rest van Nederland, zeker nu buitenlandse bestemmingen voorlopig buiten beeld zijn.

De structurele oplossing voor de lange termijn ligt in vernieuwing en verbreding van de economieën van de eilanden zodat de extreme afhankelijkheid van de het toerisme vermindert. Daarvoor ligt al een pakket maatregelen klaar uit het Programma Waddeneilanden. Het Samenwerkingsverband Waddeneilanden vraagt het Rijk daarvoor 14 miljoen euro beschikbaar te stellen vanaf 2021. Met een aanvullende investering van 4 miljoen euro worden ondernemers en kennisinstellingen gevraagd nieuwe innovatieve concepten te ontwikkelen waardoor de waddeneconomie verder kan versterken. Het kan daarbij gaan om logistieke concepten, zoals duurzaam vervoer op de eilanden en circulaire afvalverwerking, maar ook meer mogelijkheden om op afstand vanaf een eiland te werken.

Belang van de Wadden

Het Samenwerkingsverband wil overtoerisme tegen gaan en nog sterker inzetten op kwaliteit en duurzaam toerisme in balans met natuur, landschap en leefbaarheid. De eilanden moeten toegankelijk zijn voor iedere inkomensgroep. De coronacrisis maakt duidelijk dat maatregelen onontkoombaar zijn om de economie en de leefbaarheid op de Waddeneilanden in stand te houden. 

Bijlgen:

Brief aanvraag economische steun

Factsheet FTE's waddeneilanden 

Poster programma waddeneilanden

 

 

Uitnodiging video overleg

Van onze leden horen we steeds vaker dat er behoefte is om met elkaar te praten en te overleggen. Maandag 11 en dinsdag 12 mei wil zij via video conference met de leden in overleg. Om alles goed voor te bereiden en om met een beheersbare groep mensen te spreken willen wij graag via de mail van u horen of u wilt deelnemen aan dit video gesprek en naar welke dag uw voorkeur uitgaat.

Het tijdstip is ’s avonds om 20.00 uur. Bij de opgave graag uw mailadres vermelden waar naartoe wij de uitnodiging kunnen sturen. Ons mail adres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Overleg met Kamerleden

Mede op verzoek van OPA heeft de burgemeester een gesprek geregeld met twee Kamerleden. Na afloop van het gezamenlijk overleg op vrijdagochtend hebben we gesproken met Thierry Aartsen en Aukje de Vries.

Beiden Kamerleden van de VVD. Aan hen hebben we nogmaals uitgelegd dat de problemen voor de toeristische sector buitengewoon groot zijn en dat bedrijven dreigen om te vallen. We hebben hen uitgelegd dat onze ondernemers graag duidelijkheid willen en willen horen wanneer we weer van start kunnen. We hebben hen ook gewezen op de regelingen die Koolmees heeft geïntroduceerd maar die lang niet voor alle ondernemers van Ameland van toepassing zijn. Hun luisterend oor en de tijd die zij namen om met ons in gesprek te gaan is zalvend.

We hebben de indruk gekregen dat onze boodschap is overgekomen.

Graag verwijs ik jullie naar het persbericht van de gemeente.

Tekst Persbericht gemeente Ameland

Ameland spreekt met Kamerleden Na afloop van het derde overleg van Amelander ondernemers met de gemeente, vond op 1 mei ook een videoconferentie plaats met enkele Tweede-Kamerleden. Zo’n virtueel ‘werkbezoek’ brachten parlementariërs eerder ook aan Terschelling. Steeds duidelijker wordt dat de Waddeneilanden onevenredig hard getroffen worden door de landelijke coronamaatregelen.

Eind april deelden de Waddenburgemeesters hun zorgen over de economie op de Waddeneilanden in een brandbrief aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. In de brief, mede ondertekend door gedeputeerde Avine Fokkens, pleitten ze voor een noodfonds voor de eilanden. Commissaris van de Koning Arno Brok bezocht vervolgens Vlieland en de burgemeester van Texel uitte zijn zorgen op de nationale radio. Diverse regionale zenders besteedden ook aandacht aan de situatie op de eilanden. “De eilandgemeenten doen er alles aan om de nijpende situatie onder de aandacht te brengen”, zegt wethouder Theo Faber van Economische Zaken.

Op Ameland ging het gesprek met de parlementariërs Aukje de Vries en Thierry Aartsen (VVD) dan ook vooral over de uitzonderlijk grote economische schade die ontstaat nu het toerisme op de eilanden compleet is stilgevallen. De eilanden zijn volledig afhankelijk zijn van het toerisme, benadrukt Faber. "Die afhankelijkheid van één enkele sector komt nergens anders in Nederland in die mate voor. Bijna alle bedrijven op de eilanden zijn hierdoor zwaar getroffen, ook de bedrijven die het op het vasteland nog goed of redelijk doen tijdens de crisis. Daarnaast sluiten enkele steunmaatregelen van de rijksoverheid nog niet goed aan bij de eilandsituatie; zo zijn er relatief veel bedrijven die volgens de indeling van de Kamers van Koophandel net buiten de regeling voor ondernemerssteun vallen. De NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, red.) kent daarnaast een peildatum in januari, een moment dat alle seizoensbedrijven nog een winterbezetting hebben of zelfs gesloten zijn. Daardoor lopen de bedrijven een groot deel van hun ondersteuning mis en hebben zij al veel seizoenskrachten moeten ontslaan.” Alle Amelandse ondernemers-organisaties kwamen in het videogesprek met De Vries en Aartsen aan het woord. De Kamerleden gaven aan dat het voor hen een informatief gesprek was.

Meer artikelen...

blok1

blok2

blok3

Sitemap