Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)519 555 100 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Uitnodiging ledenbijeenkomst OPA

Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland nodigt u van harte uit voor de uiterst informatieve ledenbijeenkomst. De bijeenkomst is op donderdagavond 8 juli a.s. in Ons Hol te Hollum en begint om 19.30 uur.

De gasten die we voor deze avond hebben uitgenodigd zijn Marco Verbeek namens Holwerd aan Zee, Durk Mous namens de Rabobank en Joop de Jong namens Waddencampus 2.0.

Marco Verbeek heeft nieuws over Holwerd aan Zee. Hij wil ons graag bijpraten over wat de kansen voor Ameland zijn. Er is voldoende tijd om met Marco in discussie te gaan.

De heer Durk Mous is directievoorzitter van Rabobank Drachten Noordoost Friesland. Hij wil graag met ons in gesprek over de toekomst van de Rabobank op Ameland.

Joop de Jong is oud-directeur van het Natuurmuseum en nu projectleider van de Waddencampus. Tezamen met Esther Oud-Kooiker geeft hij leiding aan de Waddencampus 2.0. Zij willen uitleggen wat de Waddencampus kan betekenen voor de ondernemers op Ameland.

De agenda, jaarrekening 2020 en de begroting van 2021 staan op onze website.

Wij hopen op veel belangstelling. Na afloop is er voldoende tijd om nog gezellig met elkaar verder te praten.