Strandweg 1, 9162 EV BALLUM +31(0)519 555 100 info@opa-ameland.nl

opa

- SAMEN STAAN WE STERK -

 

Uitnodiging ledenbijeenkomst OPA

Het bestuur van het Ondernemers Platform Ameland nodigt u van harte uit voor de ledenbijeenkomst op donderdag 29 april a.s. De bijeenkomst is in kampeerboerderij De Kiewietshoeve in Nes en begint om 19.30 uur.

Eindelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten, echter wel met inachtneming van de coronamaatregelen. Bij voldoende belangstelling willen we onze ledenbijeenkomst ook via video uitzenden.

De gasten die we voor deze avond hebben uitgenodigd zijn Marco Verbeek namens Holwerd aan Zee, Durk Mous namens de Rabobank en Joop de Jong namens Waddencampus 2.0.

Marco Verbeek wil graag een korte update geven van het project Holwerd aan Zee, hij wil graag uitleggen waarom zij zich kandidaat hebben gesteld voor Unesco Biosfeer Waddenkust en toelichten wat de link met Ameland is en wat de voor- en nadelen zijn.

De heer Durk Mous is directievoorzitter van Rabobank Drachten Noordoost Friesland. Hij wil graag met ons in gesprek over de situatie die gaat ontstaan wanneer Girbe Braakman de Rabobank gaat verlaten.

Joop de Jong is oud-directeur van het Natuurmuseum en nu projectleider van de Waddencampus. Tezamen met Esther Oud-Kooiker geeft hij leiding aan de Waddencampus 2.0. Joop houdt zich de komende maanden bezig met het schrijven van het projectplan en de bijbehorende businesscase. Rond de zomer moet dit alles gereed zijn.

De agenda en het financieel verslag treft u door op de linkjes te klikken.

Wij willen u verzoeken via de mail uiterlijk 20 april aan te geven of u de vergadering wilt bijwonen. Pas bij voldoende belangstelling voor video deelname neemt het bestuur een besluit om dit te organiseren.